Laden Evenementen

Het vigerende beeld van de eigentijdse dokter is steeds de resultante van de, in de samenleving veranderende beroepsreputatie, en daarmee context- en cultuurhistorisch bepaald. Wat was het grotere kader waarbinnen dat beeld van de dokter tot stand kwam? En om welke veranderingen in, vooral (medische) wetenschap en samenleving, ging het eigenlijk?

In hoeverre verschuilt zich achter het beeld van de negentiende-eeuwse medicus een reconstrueerbare werkelijkheid? Dat begint met de vraag of we eigenlijk wel van dé medicus zonder meer kunnen spreken? Het behelst de vraag hoeveel medici in die eeuw actief waren, maar het gaat vooral om de vraag wie de geïdentificeerde negentiende-eeuwse medicus was? Bij de beantwoording van die laatste vraag maken we gebruik van de zogenaamde prosopografische methode, en bij grote aantallen dus in wezen van de statistiek. Tegelijk proberen we de individuele dokter niet uit het oog te verliezen. Het is immers alleen aan de hand daarvan dat we de kwantitatieve data kunnen illustreren en nuanceren.

Hoeveel, waar en welke dokters waren er in Limburg actief? Wie waren zij en wat deden zij, op zichzelf, én in vergelijking met de overige Nederlandse dokters?

De lezing wordt verzorgd door jurist, historicus en filosoof Rob Fens en voormalige universitair docent en statisticus Christian Kerckhoffs.

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Ga naar de bovenkant