De inzamelactie van DE-waardepunten georganiseerd door de Lionsclub Ambt Born heeft geresulteerd in een opbrengst van 555.510 punten. Tijdens de maand december kon iedereen DE-punten inleveren in speciaal inzameldozen, die stonden bij AH Bergstraat en Walstraat, Jumbo Born, Limbrichterveld en Zurichstraat, Plus Crombach, de bibliotheek De Domeinen en basisschool Talander. Maar verreweg de meeste punten werden ingeleverd bij de Éngele van Zitterd-Gelaen zelf, ruim 260.000 punten. Door Douwe Egberts werden de waardepunten omgezet in pakken koffie. Jongstleden vrijdag werden 922 pakken DE-koffie overhandigd door leden van de Lionsclub Ambt Born aan het bestuur van de Éngele van Zitterd-Gelaen (zie foto). Hiermee kunnen zij het komend jaar veel mensen, die het kunnen gebruiken, blij maken.