Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek helpt buren al vijf jaar om burenruzies succesvol op te lossen. Dit voorjaar staat in het teken van het 5-jarig bestaan van buurtbemiddeling. In die tijd werden ruim 1.000 conflicten tussen buren gemeld bij Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek. Buurtbemiddeling wordt gecoördineerd door Partners in Welzijn en werkt nauw samen met de gemeenten, politie en woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek.  Het lukt buurtbemiddelaars om in zeven van de tien situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem. 

We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 

25 getrainde bemiddelaars in de hele Westelijke Mijnstreek zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening zorgt er al vijf jaar voor dat buurtbewoners weer met elkaar in gesprek komen.

Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in vijf jaar tijd tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen.

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Uit onderzoek blijkt dat Buurtbemiddeling de ervaren overlast vermindert, de kans op escalatie tot strafbare feiten verkleint en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid vergroot. Bovendien heeft het een positief effect op de gezondheid van mensen omdat het bijdraagt aan het verminderen van stress. 

Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling verbetert de leefbaarheid

Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeenschap. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten.
En ook heel belangrijk, bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen. 

Zonder vrijwilligers geen buurtbemiddeling!

Het belangrijkste werk wordt verricht door de buurtbemiddelaars.
Deze getrainde vrijwilligers helpen buren om zelf hun problemen op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen en helpen hen om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Buurtbemiddeling is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag hun steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid in hun wijk of dorp. Interesse?  Stuur een mailtje naar: buurtbemiddeling@piw.nl

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over Buurtbemiddeling of hoe om te gaan met burenruzie op www.buurtbemiddeling-wm.nl of www.problemenmetjeburen.nl