Waterbelang Westelijke Mijnstreek (lijst 3) wordt aangevoerd door Bas Hoedemakers. Bas stond 4 jaar geleden ook op de lijst van Waterbelang, en is recent benoemd tot raadslid in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. De lijst van Waterbelang Westelijke Mijnstreek telt in totaal 15 kandidaten verspreid over de diverse steden en dorpen in de Westelijke Mijnsteek. Waterbelang staat voor Samen in Balans, voor betaalbaar én vooral veilig, voldoende en schoon water.

Droge voeten
Water is een belangrijke levensbehoefte. Het is essentieel om te kunnen leven. Voor alles en iedereen. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor flora en fauna. We willen niet te veel water, om natte voeten te voorkomen. Maar ook niet te weinig water, zodat uitdroging uitblijft. Schoon water is niet alleen belangrijk voor veilig drinkwater maar ook voor de landbouw, voor de natuur en voor recreatie.

Grote opgave
Lijsttrekker Bas Hoedemakers geeft aan dat het waterschap een omvangrijke opdracht heeft: het waterschap betaalbaar houden. “Het waterschap staat voor grote uitdagingen de komende jaren. De toenemende wateroverlast tijdens hoosbuien die in korte tijd vallen en periodes van droogte vragen om een uitgebalanceerd waterbeheer. Ook de toenemende hittestress in de stad moet worden aangepakt. We staan met elkaar voor een grote opgave.” 

Daarbij gaan we voor een effectieve waterschaporganisatie. De wateroverlast en de droogte in de afgelopen jaren hebben ons doen beseffen dat klimaatadaptatie en het verbeteren van de waterkwaliteit dringend onze aandacht vragen.

Samen in Balans
Keuzes maken en prioriteiten stellen. Om de lasten voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken zal Waterschap Limburg scherpe keuzes moeten maken. Niet alles kan en moet tegelijkertijd. Veilig, voldoende en schoon water én de betaalbaarheid hiervan voor de burger dienen in balans te zijn.

Om de droogte en wateroverlast echt goed aan te pakken, zullen overheden, agrariërs, bedrijfsleven en inwoners samen moeten optrekken. Samen in Balans!”

Over Waterbelang
Waterbelang Westelijke Mijnstreek maakt deel uit van Waterbelang Limburg. De partij bestaat uit vertegenwoordigers uit de lokale politiek in onze regio. De partij doet mee met negen deellijsten, die na de verkiezingen één fractie Waterbelang Limburg vormen.

De lijst van Waterbelang Westelijke Mijnstreek is als volgt samengesteld:

1 Bas Hoedemakers  Sittard

2 Marcel Mastenbroek Geleen

3 Frank Janssen Stein

4 René Beaumont Beek

5 Maurits van der Werff Oirsbeek

6 Marie-José Penders-Bolton Urmond

7 Daan Goossens Sittard

8 Peter Mares Munstergeleen

9 Hans Vermeulen Stein

10 Jens Janssen Beek

11 Roel Salden Grevenbicht

12 Rob Schwillens Spaubeek

13 Nancy Kaufmann Geleen

14 Ralph Diederen Beek

15JudithBuhlerGeleen

Hopelijk mag Waterbelang Westelijke Mijnstreek 15 maart 2023 op uw steun rekenen!