Het college van Sittard-Geleen heeft net zoals de colleges van de andere vijf betrokken gemeenten, ingestemd om de mogelijkheden voor het initiatief ‘Limburg Centraal’ verder te onderzoeken. Dit najaar wordt duidelijk of het onderzoeksproces van dit ambitieuze project daadwerkelijk kan starten.

In een gezamenlijke ambitie streven de provincie Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Roermond, Weert en Venlo naar de versterking en verdichting van de zes Limburgse OV-knooppunten. Het initiatief, genaamd ‘Limburg Centraal’, heeft als doel een harmonieuze mix te creëren van wonen, werken, voorzieningen en groene ruimtes. Hierbij wordt rekening gehouden met de unieke krachten van elke stad en de specifieke kenmerken van de stationsomgevingen.

Wethouder Andries Houtakkers (Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving): “Specifiek voor Sittard-Geleen biedt de stationsomgeving van Sittard een ideale kans om de ambitie van ‘Limburg Centraal’ vorm te geven. Met een ideaal vestigingsklimaat dat traditie (middeleeuwse binnenstad) en transitie (circulaire stad) aan elkaar kan verbinden. Hierdoor liggen er unieke kansen voor wonen en leven, werken, retail en recreatie. Dit alles perfect duurzaam ontsloten naar de rest van Nederland en de Euregio.

 

Mogelijkheden in Sittard-Geleen

Voor Sittard-Geleen is er een potentieel voor nieuwbouw van 2.862 woningen, zoals blijkt uit het ambitiedocument. Er wordt gekeken naar een straal van anderhalve kilometer rondom het station van Sittard, waarbij het intercitystation optimale mogelijkheden biedt voor snelle duurzame verbinding tussen bijvoorbeeld wonen en werken.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ‘Limburg Centraal’ als grootschalig woningbouwproject. De voorwaarden die Sittard-Geleen stelt voor deze gedeelde Limburgse ambitie omvatten:

  • Een hoogwaardige oost-west verbinding over of onder het spoor met groene duurzame en verblijfskwaliteit.
  • Verbeteren van externe veiligheid in verband met de twee emplacementen op station Sittard. Het station als 1 entree naar de stad, zowel in westelijke richting (de nieuwe stad) als oostelijke richting (de oude stad).
  • Een groene kwalitatieve openbare ruimte voor langzaam verkeer vanuit de historische binnenstad. En voor het landschap ten oosten naar het westen en het landschap tussen de dorpen en de Grensmaas.

 

Wethouder Leon Geilen (Wonen): “Door samen te werken aan de ontwikkeling van woningen in duurzame, leefbare gemeenschappen rondom onze OV-knooppunten kunnen we een positieve impact maken op de kwaliteit van leven in Sittard-Geleen en Limburg. Het draait allemaal om de juiste woningen op de juiste plaats”.

Wooncrisis

Het initiatief ‘Limburg Centraal’ is ontstaan als antwoord op de wooncrisis in Nederland, waarvoor minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vóór 2030 ruim 900.000 woningen wil bijbouwen. Door een gebrek aan ruimte in de Randstad, wordt er ook gekeken naar andere regio’s, waaronder Limburg. De provincie Limburg heeft samen met de genoemde gemeenten de bouwmogelijkheden tot 2040 in kaart gebracht. Dit resulteert in een totaal potentieel in Limburg van 32.000 woningen rondom de zes OV-knooppunten.

 

 

Foto: Sfeerbeeld binnenstad Sittard gegenereerd met AI (Midjourney) uit het ambitiedocument Limburg Centraal.