Bert van Soest woont in Sittard en is sinds 2002 voorzitter van de Zittesje Revuu Kemisse. Dit gezelschap hoort bij het cultureel erfgoed van Zitterd met een historie van meer dan 111 jaar.

Hoe lang ben je al betrokken bij de Revue. Waarom is dat zo leuk? 

Harie Bronneberg heeft mij voorjaar 2002 op advies van zijn vrouw Gemma benaderd. Ik heb lang moeten nadenken of ik op zijn verzoek moest ingaan. Mijn Zittesj is niet volmaakt en ik zag de bui al hangen. Tijdens een speech steeds opmerkingen krijgen van alweer gein Zittesj. Toch heb ik zijn aanbod aanvaard en geen moment spijt gehad van die keuze. Het is fantastisch te mogen meewerken aan de realisatie van een revue. Als voorzitter heb je weinig of geen bemoeienis met de artistieke aspecten maar samen met een fijne ploeg bestuursleden en medewerkers draag je zorg voor de randvoorwaarden. Maak je mede mogelijk dat een voorstelling tot stand komt.

Jullie hebben een vast team van vrijwilligers? Ben je tevreden met dit aantal of mag er gerust nog wat bij? Hoe komen jullie aan voldoende vrijwilligers? 

Zo’n revue is een fascinerend proces, waaraan circa 150 mensen meewerken. Velen dragen al decennialang hun steentje bij. Anderen melden zich spontaan om mee te werken. Gaande de maanden wordt het een gezellige club waar je graag deel van uit maakt.

Hebben jullie voor de komende Revue ook weer een revuecommissie opgetuigd? Zo ja, stel ze eens voor?

De revuukemisse (bestuur) is ook al vele jaren nagenoeg ongewijzigd en bestaat uit Seph Castro (secretaris), Ben Vaessen (penningmeester), Pauline Niël (marketing), Katarina Boels (intern), Lejao Beursgens (decor), Sjef Schurgers (artistiek), Joska Muytjens (PR en communicatie) en Rob Smeets (sponsoring).

Wat mogen de bezoekers verwachten van de nieuwste productie Oukouk die binnenkort van start gaat?

Elke Zitterder kent het drankje oukouk wel. In veel scènes wordt het dropdrankje benoemd. Het bestuur hoefde daarom niet lang na te denken over de titel van de nieuwe revue. Onze bezoekers zullen zich zeker herkennen in het verhaal. De afbraak van het Stadhuis, de komst van Vroom en Dreesman en de nieuwe bestemming van V&D vormen de tijdlijn van het verhaal. Natuurlijk spelen zich tal van kolderieke situaties af, gaan we genieten van een verrassend decor, livemuziek en ballet. Het wordt weer een avondje genieten.

Afgelopen zomer is Baer Smit overleden met bijna 40 jaar revue-ervaring. Wat zijn de herinneringen aan Baer die je graag levend wil houden?

Helaas ontvallen ons ook medewerkers. Twee markante figuren zijn na de laatste revue overleden. Sasja Jans, die tientallen jaren de grime verzorgde en Baer Smit. Baer heeft tot hoge leeftijd op de planken gestaan. Voor de laatste voorstelling gaf hij aan alle medewerkers een zelfgeschreven gedicht, waarin hij een groot aantal van hen op humoristische wijze typeerde. Dit jaar zullen we het zonder gedicht moeten stellen, tenzij iemand het aandurft de erfenis van Baer te aanvaarden.

Zelf ben je in 2019 onderscheiden met de Ziepesjprènger. Leg eens uit wat dat is en wat het persoonlijk voor je betekend heeft?

Toen ik in 2019 de Ziepesjprènger mocht ontvangen, heb ik in mijn dankwoord gezegd, dat de Mander mij de prijs toekent voor mijn inzet voor een aantal sportieve en culturele evenementen, maar dat ik dat doe omdat ik daar zelf ontzettend veel plezier aan beleef. Een beetje trots was ik natuurlijk toch wel. Ik vind het vooral ook belangrijk dat Sittards cultureel erfgoed behouden blijft.

Zo’n revue vergt nogal wat voorbereiding. Kun je aangeven wanneer de voorbereidingen weer starten voor de revue ná Oukouk? Hoe gaat dat in zijn werk?

De voorbereiding voor een revue beginnen al enkele maanden na de laatste voorstelling. Met evaluatievergaderingen van Hoog Bezuik (de vorige revue) en het aanstellen van een regisseur. Dat was niet moeilijk na het succes van de laatste twee producties en hebben we Nicole Schurgers weer gevraagd om voor de derde keer op rij de regie op zich te nemen, Sjef Schurgers moet binnen twee jaar een script schrijven. We leggen weer contacten met o.a. het THT, de band, het ballet etc. en contracten worden afgesloten. Negen maanden voor de première wordt begonnen met een leesrepetitie, vervolgens vele toneelrepetities en dan het eindresultaat, spelen voor volle zalen in het Toon Hermans Theater.

Wil je nog gebruik maken van een slotwoord? Is er een vraag niet gesteld, die je graag had willen beantwoorden?

Met het doel de Zittesje revuehistorie te bewaren is de Revuu Kemisse gestart met een scholenproject, waaraan inmiddels tien basisscholen deelnemen. Kinderen krijgen dan les in allerlei onderdelen die in een revue aan de orde komen zoals; drama, grime, decor, muziek en dialect. Op die manier proberen we kinderen te enthousiasmeren voor theater in het algemeen en de Zittesje Revuu in het bijzonder, zodat de volgende 111 jaar nog steeds Zittesje Revuus worden opgevoerd.