Henk Boterenbrood woont in Grevenbicht en is sinds 2008 voorzitter van de Modelbaan Vereniging Zuid Limburg (MVZL). Deze vereniging is in 1981 opgericht en heeft een clublokaal aan de Gasthuisgraaf in Sittard.

Tekst Bert Wassenberg

Hoe lang loop je al mee bij deze vereniging. Wat heb je allemaal gedaan bij deze club en waarom is dat zo leuk? 

In 2001 heb ik een door het MVZL georganiseerde tentoonstelling bezocht in het Trevianum te Sittard. In eerste instantie ging het mij alleen om de tentoonstelling, echter ik kwam in gesprek met een aantal enthousiaste leden, waardoor ook mijn interesse werd gewekt voor de club. Ik ben een keer gaan kijken om te zien wat er allemaal gebeurde op zo’n clubavond en was zo enthousiast, dat ik me gelijk heb aangemeld als lid. De club heeft 3 groepen: Spoor N; 3-rail wisselstroom (Märklin) en 2-rail H0. Ikzelf rijd 2-rail H0 en ben begonnen met werkzaamheden aan een uitbreiding van de baan. De uitbreiding betrof een vervanging en uitbreiding met een hoogoven complex. Deze hoogoven module is later omgezet in een separate baan en ik heb me eigenlijk vooral beziggehouden met ontwikkeling van deze baan.

Het leuke om lid te zijn van deze club, is het samen werken aan de banen, waarbij iedereen zijn eigen specialiteiten heeft. Hierdoor verbreed je je eigen kennis op modelbouwgebied. En uiteraard is het ook gezellig om met gelijkgestemden over de hobby te praten

Wat gebeurt er zoal bij jullie vereniging?  Voorziet deze vereniging in een groeiende behoefte? 

We hebben elke maandagavond clubavond. Dan kan er aan de banen worden gewerkt. Aanpassingen, verbeteringen of vaak na tentoonstellingen kleine reparaties. Er zijn ook leden die het leuk vinden om technische aspecten of problemen met de eigen baan te bespreken. We geven ook regelmatig workshops. Bij zo’n workshop wordt door een lid met specifieke kennis van dat onderwerp uitleg geven over dat item. Dat kan zijn verlichting in wagons, het zelf maken van bomen en struiken, waar op te letten bij het bouwen van een baan etc. We proberen altijd de eerste maandag van de maand de banen operationeel te hebben. Dan kunnen leden met hun eigen materieel rijden. Niet iedereen heeft thuis de mogelijkheid om te rijden en kan dat dus op de club doen. Ik denk dat de vereniging nog steeds in een behoefte voorziet. We hebben namelijk nog steeds een ledengroei. Veel nieuwe leden geven aan dat ze de hobby weer hebben opgepakt en lid worden om kennis en ervaring op te doen.

Hoe ga je om met teleurstellingen of zijn die er nog niet geweest?

Teleurstellingen zijn er uiteraard altijd. Mijn credo is om niet bij de pakken neer te zitten en doorgaan. Je moet uiteraard wel even achteromkijken en je afvragen wat ging niet goed en daar uiteraard van leren.

Wat is je ultieme voorzittersmoment tot nu toe geweest? 

Ik ben sinds 2008 voorzitter. We hebben in die periode uiteraard ups en downs gekend. Verhuizingen, zware stormschade, goede en minder goede tentoonstellingen, Covid-19.

Met name na de teleurstellingen is me vooral de veerkracht van de club opgevallen.

Ik denk hierbij met name aan de periode van Covid. In die 2 jaar waren er amper clubavonden. Tentoonstellingen werden gecanceld en toch bleven de leden trouw. Dat heeft me heel veel goed gedaan. Verder heb ik mogen meewerken aan het toekennen van een koninklijke onderscheiding voor één van onze leden en het toekennen van een erelidmaatschap. Dat zijn fijne momenten.

Hoeveel leden telt jullie club? Ben je tevreden met dit aantal of mag er gerust nog wat bij? Wordt er actief aan ledenwerving gedaan? Hoe komen jullie aan kader- of bestuursleden? 

Op dit moment hebben we ruim 70 leden. Hier ben ik uiteraard heel erg blij mee. Echter we hebben geen maximum, dus nieuwe leden zijn altijd welkom. Door het organiseren van tentoonstellingen en open dagen proberen we bekendheid te genereren voor de vereniging. In de gesprekken die we dan met bezoekers hebben kunnen we ze het wel en wee van de vereniging uitleggen en ze uitnodigen om een keer op een clubavond langs te komen. Dat is geheel vrijblijvend, echter al hopen we uiteraard wel dat als ze interesse hebben lid worden.

We hebben 6 bestuursleden. Het dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris. En drie leden, die de al eerdergenoemde drie groepen vertegenwoordigen.

Op het moment dat we een vacature hebben, polsen we mogelijke kandidaten binnen de vereniging. Indien ze interesse hebben worden ze op de jaarvergadering voorgedragen aan de leden en die geven dan al of niet hun fiat.

Op jullie website wordt het laatste nieuws bijgehouden. Is dit een belangrijk medium voor jullie? Doen jullie nog meer op digitaal gebied c.q. met social media? 

De website is pas door twee leden helemaal vernieuwd. Hierdoor zijn er makkelijker en sneller boodschappen te plaatsen, c.q. aanpassingen te doen. De website wordt vooral gebruikt voor externe communicatie. Denk aan het aangeven van tentoonstellingen, open dagen, informatie over de vereniging etc. Intern wordt e-mail gebruikt. Overige sociale media gebruiken we niet. Deze zijn alleen effectief als er continu berichten worden geplaatst en daar hebben we de mankracht en tijd niet voor. Uiteraard worden er wel berichten van de vereniging door individuele leden gepost. Hierdoor hebben we toch een wat groter bereik.

Uit welke steden en dorpen komen jullie leden? Jullie vereniging heeft ook een landelijke koepel en werkt samen in een Spoorgroep Zuid; kun je daar iets meer over vertellen?

Onze leden komen uit heel Zuid-Limburg, en een paar uit Duitsland en België. De Noordgrens is ongeveer Echt. Dit heeft wel aan dat we in een behoefte voorzien. We zijn aangesloten bij de Nederlandse Modelspoor Federatie. Dit is een landelijke koepel die de belangen behartigd van de aangesloten modelbaanverenigingen en de spoorwegmodelbouw in het bijzonder. Dit doen ze door aanwezigheid op beurzen, materialen ter beschikking stellen voor promotie etc. Maar ook door het aanbieden van collectieve verzekeringen, voorbeeld statuten, informatie geven over wettelijke aspecten zoals de privacywet en recentelijk de perikelen omtrent de WBTR. Het organiseren van tentoonstellingen levert als het goed gaat geld op voor de clubkas. Dat is uiteraard zoals elke verenigingsman weet belangrijk. 

Echter dit organiseren kost te veel tijd en inspanning om het ieder jaar te doen. Bovendien loop je kans dat er een verzadiging optreedt. Om die reden is er ruim 35 jaar geleden een samenwerking aangegaan met een aantal andere verenigingen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een samenwerkingsverband tussen de verenigingen uit Helmond, Roermond en Sittard onder de naam Spoor Groep Zuid. Vanuit deze entiteit organiseren we elk jaar een tentoonstelling. De organisatie van deze tentoonstelling is dit jaar in handen van Roermond. Wij hebben de tentoonstelling afgelopen november in het Trevianum georganiseerd. In 2025 is Helmond weer aan de beurt.

Jullie zijn ook internationaal actief, lees ik. Hoe belangrijk is dat?

Internationaal is voor ons belangrijk. We gaan om twee redenen naar tentoonstellingen. We vinden het leuk om onze baan aan publiek te laten zien en er met mensen over te praten. Echter het is ook belangrijk voor de inkomsten van de club. De banen en de inventaris van het clublokaal zijn allemaal eigendom van de vereniging. Onderhoud en vernieuwing van de banen moet allemaal betaald worden en dat gaat niet alleen van de contributie. Dat is de tweede reden dat we naar tentoonstellingen gaan. Deelname aan een tentoonstelling levert een tegemoetkoming in de kosten op. En deze zijn in het buitenland en met name Duitsland hoger en beter. De kosten die we maken zitten met name in het transport en indien ver weg overnachtingen. In Duitsland wordt meestal het transport en de overnachting van de deelnemende leden volledig georganiseerd en betaald. We zijn op deze basis onder andere in Bremen, Bonn, Keulen en Sinsheim geweest. Maar ook dichterbij in Aken en Genk. Hoe graag we ook onze banen willen laten zien, het moet onder de streep een positief saldo opleveren. 

Welke voorzieningen hebben jullie in jullie clublokaal? Zijn belangstellenden welkom?

We zijn in de gelukkige omstandigheid, dat we ruim 450m2 vloeroppervlak hebben op de 1e etage van 1Box in Sittard. Hier staan 4 banen opgesteld, die in principe rijklaar zijn, maar waar wel aan wordt gewerkt en twee banen die in opbouw zijn. Verder hebben we nog een kleine ruimte die we gebruiken voor opslag en stof veroorzakende werkzaamheden zoals zagen en schuren. Verder hebben we uiteraard tafels en stoelen in de ruimte en een bar waar koffie etc. verkregen kan worden. 

 

Wat zijn de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van modelbaanbouw?

De laatste nieuwe ontwikkelingen zijn met name het digitaliseren van de banen en 3D-printen. Het digitaliseren van de modelbaan is al een jaar of 30 oud, echter het heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Denk aan het besturen van de trein met je smartphone. Het toepassen van geluidsmodules in de treinen. Steeds betere programma’s om de baan via de computer te bedienen.  Verder zie je ook een verfijning van het aanbod scenerymaterialen. De tijd van gekleurd zaagmeel is allang voorbij. Tegenwoordig zijn er materialen te koop waarbij je levensechte landschapsbewerking kunt uitvoeren.

Hoe bijzonder was jullie jaarvergadering in februari jl.? En jullie open dag op 7 april jl.?

De jaarvergadering is uiteraard belangrijk. Dit is het moment dat we als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en wat we het komend jaar van plan zijn en verloopt meestal volgens een vast stramien. Er worden mededelingen gedaan en uiteraard verkiezingen gehouden over vacatures in het bestuur. Dus allemaal reguliere zaken. De interactie tussen de leden en bestuur vindt met name plaats op de clubavonden en groepsbesprekingen. Is er echter iets wat direct breed aandacht nodig heeft, wordt niet gewacht tot de jaarvergadering, maar direct een algemene vergadering uitgeschreven. Dit kan zowel vanuit het bestuur als vanuit de leden komen. We zijn allemaal modelspoorliefhebbers en we willen het daarom, voor zover als mogelijk, zo informeel mogelijk houden. Maar afgelopen jaarvergadering was er wel een speciaal moment. Onze leden, dhr. en mevr. Veugelers, die al vele jaren alles regelen op het gebied van catering en schoonmaak zijn allebei unaniem door de leden van de vereniging benoemd tot erelid. Onze open dag van 7 april jl. is een groot succes geworden. Heel veel belangstelling en leuke reacties. Tevens hebben een aantal mensen aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn om lid te worden van de club. Ze komen nog een keer terug op een clubavond om wat meer informatie te krijgen, dus al met al een geslaagde dag.