De voorzitter vertelt: Pie Cilissen van de Stichting HipHelpt

Mijn naam is Pie Cilissen, ik ben 75 jaar. Ik woon in Geleen en ben sinds 2021 voorzitter van de Stichting HipHelpt Westelijke Mijnstreek. Soms hebben mensen in nood (zonder sociaal netwerk en/of financiële middelen) hulp nodig bij iets alledaags. HipHelpt Westelijke Mijnstreek zorgt ervoor dat er dan hulp komt.

Interview Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over jullie stichting? De naam van de stichting deed bij mij niet meteen een belletje rinkelen.

Het eerste contact met de landelijke stichting HIP (hulp in praktijk) was in 2011 tijdens een symposium bij Fontys te Sittard. Twee latere bestuursleden vonden de bijeenkomst dermate indrukwekkend, dat zij het idee hebben opgevat: “Dit moeten wij ook in onze gemeente hebben”. De basis van HIP is vanuit de christelijke gedachte mensen in nood te helpen op een praktische wijze. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van HIP Westelijke Mijnstreek in 2013, waarbij de aansturing in eerste instantie plaatsvond vanuit het landelijke kantoor in Veenendaal. In 2015 is de Stichting HIP Westelijke Mijnstreek opgericht met een bestuur van 5 personen. Het werkgebied van de stichting beslaat de gemeente Sittard-Geleen, Beek en Stein. In de beginperiode hadden wij te kampen met onvoldoende naamsbekendheid van de stichting, waardoor hulpvragen uitbleven. De toegankelijkheid in de eerste jaren was ook beperkt, waardoor mensen ons moeilijk konden bereiken. Wij waren echter overtuigd van het belang van onze stichting en hebben onze bereikbaarheid kunnen uitbreiden van 3 uren per week naar 15 uren per week, iedere ochtend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, een aanzienlijke verbetering voor onze bereikbaarheid.

Hoe ben je hierbij betrokken geraakt en welke kwaliteiten moet een goede voorzitter voor deze stichting bezitten?

Omdat mijn voorganger wegens gezondheidsperikelen ging stoppen als voorzitter ben ik benaderd om zijn taak over te nemen. In eerste instantie stond ik hier niet op te wachten gezien mijn andere drukke bezigheden. Daarom heb ik mij zelf eerst een proeftijd gesteld en gezien de fijne manier van werken van ons bestuur was die proeftijd snel om. Er is een hele goede taakverdeling en je kunt rekenen op een snelle reactie op vragen onderling, een must om goed te kunnen samenwerken en het uitvoeren van activiteiten. Tot slot vind ik het een goede zaak dat je ook als voorzitter vrijwilligerswerk doet zodat je weet wat er speelt in het veld, zeg maar met de poten in de klei. De juiste contacten leggen in de hulpverlenings-omgeving waarin wij werken, vind ik ook een heel belangrijk punt. Om het voorzitterschap goed te kunnen uitvoeren is het een must om verbindend te kunnen werken met ieder om je heen.  Enthousiasme uitstralen naar vrijwilligers.

Zijn er organisaties waar jullie mee samenwerken om jullie doel te bereiken?

Die zijn er in ruime mate zoals: Knooppunt Informele Zorg, Zuyderland Thuiszorg, Vivantes, MEE, PIW, ZoWonen en Vidar. Regelmatig contact/overleg is een vereiste  om op hetzelfde niveau te kunnen functioneren.

Hoe staat het met de naamsbekendheid en het imago van jullie stichting?

Dit is een specifiek punt dat mijn volle aandacht heeft en zal ook voorlopig een punt van aandacht blijven. Ik steek er nu veel energie in om stapsgewijs ons werk meer onder de aandacht te brengen bij onder andere de huisartsen. Hierin is -Knooppunt Informele Zorg- een fijne partner.

Het jaarverslag 2022 op jullie website geeft een goed beeld, dat jullie met beperkte financiële middelen toch een steeds groter aantal hulpvragen behandelen. Kunnen jullie de hoeveelheid vragen aan?

Met een groep enthousiaste vrijwilligers zijn wij van start gegaan, hetgeen heeft geleid dat wij in 2022 van  256 ontvangen hulpvragen 122 hulpvragen hebben kunnen invullen. Bij die 122 hulpvragen vonden 598 contactmomenten plaats.

Hebben jullie uitsluitend vrijwilligers? In de loop van 2022 hebben jullie een flinke toename van hulpbieders geregistreerd. Hoe komt dat zo?

Wij werken met uitsluitend vrijwilligers dus ook het bestuur, er zijn generlei vergoedingen aan de orde. Dit was voor mij ook een van de punten die de doorslag gaf om de functie van voorzitter aan te nemen. De toename van de hulpbieders na de coronatijd is mede gekomen door onze actie om HIP te promoten bij diverse vestigingen van een supermarktketen. 

Momenteel heeft de stichting 70 vrijwilligers verspreid over de Westelijke Mijnstreek.

Op welke manieren komen jullie aan de middelen om het werk van de stichting goed uit te kunnen voeren?

Dankzij de structurele ondersteuning van de gemeente Sittard-Geleen, de lokale kerken in Geleen en Sittard en de inzet van onze vrijwilligers met het voeren van acties, is het tot nu toe gelukt om de exploitatie ieder jaar nagenoeg sluitend te krijgen. Daarnaast zijn er enige donateurs die zeer welkom zijn. Voor ons telt ieder dubbeltje dat binnenkomt. De  telefoonkosten hakken er best wel in. Voor de kosten van het drukken van flyers en onderhoud van de website kunnen we terugvallen op HipHelpt Landelijk waar we dan ook een financiële afdracht aan moeten doen. Tot nu toe kunnen we ieder jaar gelukkig financieel neutraal afsluiten.

Zijn er voldoende mensen die de stichting draaiende willen houden? 

Die zijn er gelukkig en het aantal vrijwilligers neemt nog steeds toe. Natuurlijk zou het fijn zijn om nog een aantal bestuursleden te mogen verwelkomen om ons vijfkoppig bestuur te versterken.

Merken jullie iets van de diverse crisissen die het nieuws bepalen? De coronacrisis, de klimaatcrisis en de energiecrisis bijvoorbeeld.

Zeker die laatste hakt er bij veel mensen hard in en wat je in de praktijk helaas vaak ziet, is schaamte om hulp te vragen. Ik kan me dat heel goed voorstellen maar het is gelukkig helemaal niet nodig om schaamte te voelen voor het doen van een hulpvraag. Onze vrijwilligers doen hun werk met veel plezier en de dankbaarheid voor hun helpen is de mooiste beloning.

Kun je wat hulpvragen illustreren waar mensen zoal mee aankomen bij jullie? 

Wij van HipHelpt Westelijke Mijnstreek krijgen allerlei verschillende hulpvragen binnen, enkele voorbeelden zijn:

  • Een Mevrouw van 43 jaar oud die door gezondheidsproblemen moet verhuizen naar een aangepaste woning heeft hulp nodig met het inpakken van al haar spullen in het oude huis.
  • We halen ook voor verschillende mensen hun voedselpakket op bij de voedselbank.
  • Nu de lente weer is aangebroken krijgen we ook regelmatig hulpvragen binnen van mensen die hulp in de tuin nodig hebben, met het snoeien van bomen en struiken maar ook onkruid verwijderen en de tuin weer netjes opharken of het terras schoonspuiten zodat het gladde mos er weer vanaf is.
  • En het is uiteraard weer tijd om de belastingformulieren in te vullen dus ook hier vragen mensen onze hulp, sommige mensen vragen ook hulp bij het op orde houden van hun administratie.
  • We hebben ook verschillende hulpvragen van mensen die eenzaam zijn daar proberen wij dan een hulpbieder voor te zoeken die dan bij Mijnheer of Mevrouw op bezoek gaat om een praatje te maken of om gezellig samen een blokje om te gaan en dit dan bijvoorbeeld eens om te twee weken te herhalen.
  • En we krijgen vaak hulpvragen binnen van mensen die vervoer naar het ziekenhuis nodig hebben en soms vinden deze mensen het fijn dat een hulpbieder mee naar binnen gaat bij hun afspraak omdat veel mensen toch zenuwachtig zijn en het niet fijn vinden om dan alleen naar hun afspraak te moeten gaan.

Zijn social media voor jullie belangrijk en zo ja, hoe zetten jullie ze in?

Onze website (https://hiphelpt.nl/westelijke-mijnstreek) is al langer online te bezoeken en wordt nu door flyers en anderszins meer onder de aandacht gebracht. Daarnaast hebben we een Facebookpagina (https://www.facebook.com/profile.php?id=100070448066029) die we actiever gebruiken om te delen wat we doen en dat door middel van korte artikeltjes te promoten. In ons bestuur hebben we gelukkig iemand die hier goed mee om kan gaan. Ook hier ligt nog veel braakliggend terrein. We hebben dus genoeg uitdagingen.

Er staat een mooie slogan op jullie website namelijk “Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen”. Is dat jullie zinspreuk, jullie motto?

Dat heb je goed gelezen en is ook een mooie vraag om mee af te sluiten want iedereen heeft wel eens hulp nodig! HipHelpt biedt uitkomst wanneer u:

– Zelfstandig woont en geen vrienden, familie of kennissen heeft die kunnen helpen;

– Niet voldoende geld heeft om praktische hulp te betalen.

“Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen”, want elkaar helpen maakt gelukkiger.

2023-07-05T07:38:51+00:00

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Ga naar de bovenkant