De voorzitter vertelt: Pieter Meekels van stichting OLS in Born

Pieter Meekels is geboren in Grevenbicht, hij is 67 jaar, woonachtig in Buchten en is voorzitter van de organiserende stichting in Born die het OLS 2023, een van de grootste evenementen van Limburg, aan het voorbereiden is.

Interview Bert Wassenberg

Op 2 juli 2023 staat het OLS 2023 onder het motto ‘Biejein in Bor’ op de kalender. Waarom moeten we naar Born komen?

Het feit dat schutterij St. Martinus Born op 9 juli 2022, na een spannend duel met schutterij St. Willibrordus uit Obbicht, het OLS in Meijel won, mag zeker uniek genoemd worden. De laatste keer dat St. Martinus Born het OLS won, was in 1901. Met andere woorden 121 jaar geleden. Bovendien komt het winnen van het OLS in een dorp of regio gemiddeld om de 10 jaar voor. In deze streek is het negen jaar geleden dat schutterij Eendracht Grevenbicht-Papenhoven het OLS voor het laatst organiseerde. De inwoners, verenigingen en bedrijven van Born hebben zich samengepakt om er een geweldig OLS van te maken. Door middel van het ophangen van vlaggen met het OLS-logo van Born heten de inwoners en bedrijven alle bezoekers van harte welkom en stralen daarmee een grote mate van gastvrijheid en feestvreugde uit. Biejein in Bor.

In 2014 toen het OLS in Grevenbicht plaatsvond hoorde je ook al bij de organisatie en bij de notabelen die de dit feest openden. Wat is er in grote lijnen anders dan toen?

Toen schutterij Eendracht Grevenbicht-Papenhoven het OLS won in 2013, werd ik gevraagd om als voorzitter van het Stichtingsbestuur te fungeren.  Ik weet niet of er veel is veranderd ten opzichte van toen. De grote lijnen zijn hetzelfde, immers de basis is het OLS en het kavelen en het Kinjer OLS. De richtlijnen daarvoor zijn in het algemeen identiek. Denk daarbij aan de wedstrijden, zoals de exercitie of de schoonheidswedstrijden en natuurlijk het schieten. De komende tijd zal door de OLS-federatie nog meer aandacht worden besteed aan de jeugd middels lesprogramma’s, die door leden van de schutterijen kunnen worden gebruikt in de basisscholen in hun dorp of wijk. De vergrijzing slaat immers bij de schutterijen ook toe. Daarnaast zal de komende tijd meer aandacht besteed moeten worden aan innovatie in het schuttersgebeuren. Het thema duurzaamheid is vanzelfsprekend een maatschappelijk thema, waar rekening mee gehouden moet worden. 

Geeft het een kick om voorzitter te zijn van deze organisatie?

Nou, een kick zou ik niet willen zeggen. Het brengt immers een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Totaaloverzicht houden, bijsturen, rappelleren, contacten met externe partijen etc. Natuurlijk vind ik het wel een eer om voorzitter te mogen zijn. Maar voor alle duidelijkheid: alle vrijwilligers werken allemaal erg hard om de organisatie voor elkaar te krijgen. Het bestuur bestaat uit 11 leden, waarvan ik er één van ben. Allemaal hebben ze een werkgroep die aan de slag is om de diverse onderdelen uit te werken, denk maar aan sponsoring en inkoop, verkeer en veiligheid, grondzaken en vergunningen, accommodatie en horeca, Kinjer OLS, schietgebeuren, personeel, secretariaat, financiën en communicatie. Ruim 75 mensen zijn hiermee bezig. En dan heb ik nog niet over een clubje dat bezig is met versieringen en de poetsploeg in het OLS-hoes.

Hoe ga je om met teleurstellingen of zijn die er nog niet geweest?

In zo’n stichtingsbestuur probeer je leiding te geven aan een groep vrijwilligers. Mensen die uit vrije wil er alles voor over hebben om een geslaagd OLS 2023 in Born te organiseren. En dat betekent vaak sturen, bijsturen, overleg plegen, telefoongesprekken etc. Vaak is er ook sprake van een informele lijn, omdat mensen elkaar beter kennen en daardoor gemakkelijker met elkaar organiseren, dan dat breed te bespreken. Ook daar moet je goed op letten. Maar in het algemeen kan ik zeggen dat er nauwelijks teleurstellingen waren. De organisatie loopt voortvarend, kaartverkoop voor de Schintaler en seniorenmiddag loopt geweldig, ontzettend veel bedrijven zijn bereid om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen middels materiële of financiële sponsoring. Ongeveer duizend vrijwilligers hebben zich aangemeld, 135 schutterijen nemen deel en 24 kinderschutterijen. Met andere woorden, ik ben zeer trots over waar we nu staan.

Wat is je ultieme voorzittersmoment tot nu toe geweest? 

Ik denk dat er geen specifiek voorzittersmoment te noemen is. Ikzelf vond de bijeenkomsten met de inwoners van Born heel leuke bijeenkomsten. Daar mocht ik een toelichting geven op de stand van zaken van de organisatie en de vraag neerleggen bij de vele bezoekers of zij vrijwilligersactiviteiten wilden vervullen. Enkele tekenmomenten met de hoofdsponsors waren natuurlijk ook zeer prettig en de overleggen met de burgemeester van Sittard-Geleen over voortgang van het OLS en de gemeentelijke rol hierin zijn ook altijd heel positief. Tenslotte niet te vergeten de twee lotingen voor respectievelijk de grote OLS-optocht en de optocht van het Kinjer OLS. Tenslotte vind ik de representatieve rol van een voorzitter ook altijd leuk. Radiogesprekken en tekstuele bijdragen in weekbladen liggen mij ook wel.

Hoe ziet het programma er in grote lijnen uit?

Eigenlijk hebben wij een redelijk compact programma. Op de zaterdag voor het OLS (24 juni) beginnen we met sponsorschieten. Dan is op dinsdag 27 juni het Kinjer OLS, op  woensdag 28 juni de seniorenmiddag en op vrijdag 30 juni de feestavond met de Schintaler, die bij de publicatie van dit interview waarschijnlijk uitverkocht zal zijn. Het OLS-weekeinde begint met een Heilige Mis op zaterdag en op zondag vanaf 10 uur zijn er allerlei activiteiten voor het echte OLS. De optocht start trouwens om half twee en het kavelen om half vijf.

Het weekeinde daarna is op vrijdag de zevende de vrijwilligersavond en op zaterdag de achtste het kavelen, waarbij de winnaar (en organisator van volgend jaar) bekend wordt.

Hebben jullie voldoende vrijwilligers? Hoe zijn de mensen en verenigingen te porren om mee te doen met organisatie én uitvoering?

Vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Op dit moment hebben zich ruim duizend mensen aangemeld. En afhankelijk of deze vrijwilligers meerdere blokken willen faciliteren, hebben we nog ongeveer 250 mensen nodig. Met name voor de op- en afbouw en voor de OLS-dag 2 juli zoeken wij nog vrijwilligers. Tot nu toe zijn de meeste vrijwilligers bereid om te helpen, omdat zij het unieke karakter van zo’n groot evenement erkennen. Want het OLS is het grootste cultuur-historisch evenement van de beide Limburgen. Behalve dat het leuk is om hieraan mee te werken, wordt ook een heuse vrijwilligersavond gratis aangeboden met muziek (Wir sind Spitze!) en een hapje en een drankje. En je kunt de uren die je maakt inzetten voor een vereniging of instelling naar keuze. Dat betekent dat bij een positief saldo van het OLS deze verenigingen en instellingen een bedrag krijgen uitgekeerd, dat zij kunnen gebruiken voor hun maatschappelijke doelstellingen. In feite een win-winsituatie. 

Naast de grote dag op 2 juli is er ook een randprogramma? Is dat ook de moeite waard?

Voor een goed diner heb je een goed voorgerecht en prima nagerecht nodig. Dat is ook in Born het geval. Ik kijk uit naar het Kinjer OLS, dat een onvergetelijk evenement zal zijn. Ongeveer duizend kinderen zullen laten zien wat zij de afgelopen maanden hebben gemaakt qua schutterskleren en welke oefeningen zij allemaal hebben gedaan, zoals marcheren, een echte leus bij de eretribune, schieten (met een luchtbuks) en nog andere wedstrijdonderdelen. Bovendien is er een echt Kènjerdorp, waar ze kunnen ravotten, schminken, spelen etc. En de echte schuttersspanning kun je ervaren tijdens het kavelen op zaterdag 8 juli. Dan gieren de zenuwen door de kelen van de schutters, die in de finale staan. Gaan we met de Um naar huis of niet?

Jullie beschikken over een heus OLS-hoes. Waar ligt dat en welke functie heeft het? 

De gemeente Sittard-Geleen werkt ontzettend goed mee bij de organisatie van het OLS. Zo ook de beschikbaarstelling van het OLS-hoes. Dat is de achterzijde van de kasteelhoeve in het centrum van Born. Voorheen werd dit gedeelte gebruikt als gemeentehuis c.q. raadszaal. Het vergadergedeelte wordt natuurlijk gebruikt door de vele werkgroepen. De voormalige raadszaal wordt benut voor bijeenkomsten met grotere groepen, zoals met inwoners, bedrijven, comité van aanbeveling en ook voor bijvoorbeeld het maken van versieringen.

Is je ervaring en je netwerk in het openbaar bestuur van groot belang voor het OLS 2023?

Dat is eigenlijk een vraag die je aan derden moet stellen. Het zou niet mogen uitmaken, gelet op het grote belang van de organisatie van het OLS. Natuurlijk zullen vele mensen en bedrijven mij nog kennen vanuit mijn werkzame periode. Gemeente, provincies en bedrijven erkennen het grote belang en zijn heel graag bereid om daaraan mee te werken en ook bij te dragen. De ervaring die ik heb opgedaan in Grevenbicht in 2014 komt natuurlijk goed van pas in Born. Je weet ongeveer waar je op moet letten en wat de gevoelige punten zijn.

Er is natuurlijk ook weer een Kinjer OLS 2023? Werpt de organisatie hiervan zijn vruchten af voor de schutterijen in Nederlands en Belgisch Limburg? 

Zoals ik hiervoor al zei, besteedt de OLS-federatie ook veel aandacht aan de jeugd middels lesprogramma’s voor basisscholen. En natuurlijk ook de organisatie van het Kinjer OLS kan de kinderen stimuleren om lid te worden van schutterijen in hun dorp of regio. Maar het hangt ook ervan af of hoe de schutterijen gedurende het gehele jaar de jeugd betrekken bij het schuttersgebeuren. Net zoals alle verengingen moet extra inzet worden geleverd om extra leden te krijgen. En het Kinjer OLS kan natuurlijk zorgen voor een extra impuls.

Is er een vraag niet gesteld, die je verwacht had en wil je daarom toch nog wat kwijt; grijp je kans?

Mijn vraag: Hoe zie je het OLS in de toekomst?

De komende jaren zal de OLS-federatie, de overkoepelende organisatie, meer ondersteuning moeten organiseren voor toekomstige winnaars. Bovendien zijn de financiële risico’s erg groot. Een toekomstige voorziening hiervoor is zeker geen overbodige luxe. Hierdoor wordt het mogelijk dat alle schutterijen kunnen intekenen voor de organisatie van een OLS in de toekomst.

2023-07-05T07:39:01+00:00

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Ga naar de bovenkant