Wil Ernes woont sinds 1997 in Nieuwstadt, is 68 jaar en is bijna 3 jaar voorzitter van Bridgeclub Nieuwstadt 2000, een club die, zoals in de naam opgenomen, is opgericht in het jaar 2000 en als clublokaal gebruik maakt van het Gemeenschapshuis Nieuwstadt.

Door Bert Wassenberg

Kun je de lezers een korte uitleg geven over de geschiedenis van de club?

Onze bridgeclub is door een aantal zeer actieve bridgers opgericht na een aanloopperiode en vervolgens in 2000 lid geworden van de Nederlands Bridge Bond. In Nieuwstadt was (nog) geen bridgeclub dus dat ‘gat’ is opgevuld en de club is in de loop der jaren fors gegroeid tot zelfs 130 leden. Dit is het maximumaantal voor onze speelzaal. Onze vaste speelavond is de maandagavond. Het aantal leden is helaas flink gezakt mede door vergrijzing en het overlijden van leden ook in de corona periode. Ons ledental bedraagt momenteel nog 75 leden, dus genoeg ruimte voor nieuwe leden… 

Jullie website geeft de indruk van een échte sportvereniging met uitslagen en standen e.d. Is het topsport en/of breedtesport?

Het is recreatieve breedtesport voor bridgeparen met competitie-elementen. Tijdens onze wekelijkse drives worden de resultaten in twee lijnen onderling vergeleken en we spelen jaarlijks 4 competities met reglementen. Aan het einde van ieder jaar is er één paar Clubkampioen. Wekelijks publiceren we de uitslagen per lijn (de top 5 met score) in ’t Waekblaad van Echt-Susteren.

De meeste informatie op de website is vooral toegankelijk als je kunt inloggen. Waarom is zoveel afgeschermd?

Veel informatie is privacygevoelig. De algemene informatie is uiteraard wel toegankelijk, inclusief de speelagenda, de wekelijkse uitslagen en de competitie overzichten. 

Dit is niet het enige vrijwilligerswerk dat je doet. Op welke andere terreinen ben je actief?

Dat klopt, ik ben ook sinds 2018 lid van het Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis Nieuwstadt. Daarnaast ben ik met mijn beste (studie)vriend actief als vrijwilliger bij het Gilde De Graven op het gebied van verduurzamen, middels het organiseren van workshops en/of bijeenkomsten. Toen mijn zonen nog voetbalden bij FC Ria, was ik actief in het Jeugdbestuur.  

Hoe ga je om met teleurstellingen of zijn die er nog niet geweest?

Natuurlijk zijn die er ook geweest, echter mijn insteek is om vooral niet te blijven hangen in het verleden, maar te kijken naar nieuwe mogelijkheden en kansen in de toekomst. Soms is de timing voor bepaalde acties en activiteiten niet optimaal en zul je het later opnieuw moeten proberen in een aangepaste vorm en met andere keyspelers.

Wat is je ultieme voorzittersmoment tot nu toe geweest? 

Dat was heel recent! We hebben als bridgeclub op zondag 28 januari de (eerste) Midwinter Bridge drive georganiseerd. Voor onze club was dat de eerste keer dat we een openbaar toegankelijke bridgedrive organiseerden. Op dit evenement in het Gemeenschapshuis speelden maar liefst 86 bridgers, afkomstig uit heel Limburg variërend van thuisbridgers tot spelers uit de districtscompetities.  Het was een groot succes, dankzij de forse inzet van alle bestuursleden en vele vrijwilligers. We hebben vrijwel uitsluitend complimenten en waardering ontvangen van vele deelnemers. Dus na een grondige evaluatie is deze drive voor herhaling vatbaar in januari 2025. Als voorzitter kan ik echt genieten van dit soort mooie activiteiten en het geeft veel energie voor de (nabije) toekomst.

Hoe ziet het jaar er voor jullie in grote lijnen uit? Zijn jullie al bezig met de voorbereiding van het zilveren jubileum?

Naast de wekelijkse bridgedrive op maandagavond, zijn er extra activiteiten zoals de paasdrive, de verjaardagdrive en de kerstdrive. Na de Algemene Leden vergadering in maart zullen we starten met een activiteiten commissie om het 25-jarig jubileum in 2025 voor te bereiden. Vanwege corona hebben we het 20-jarig jubileum niet gevierd, dus het wordt tijd voor een gezellig feestje samen met onze trouwe leden. Ik verheug me er nu al op.

Hebben jullie voldoende bestuursleden? Hoe komen jullie daaraan? 

Daar snijd je een actueel probleem aan. Volgens onze statuten van 2000, zouden we 6 bestuursleden moeten hebben, echter momenteel zijn het er maar 4. Veel leden willen wel ondersteunen bij activiteiten, maar toetreden tot het bestuur liever niet. De nieuwe wetgeving (WBTR) maakt het niet aantrekkelijker. Dus rest ons niets anders om bij de komende herziening van de statuten, het aantal bestuursleden te verminderen en te werken met vrijwilligers bij de diverse activiteiten. Dat lijkt mij een goed werkzaam concept, dat in feite nu al naar aller tevredenheid in praktijk wordt gebracht bij onze club.

Jullie zijn de eerste organisatie in deze interviewserie die niet in de gemeente Sittard-Geleen is gevestigd. Is er wel een band met deze gemeente?

Ja natuurlijk, anders had ik niet deelgenomen aan dit interview. Vele leden komen uit de gemeente Sittard-Geleen. Gezien de geringe afstand met Nieuwstadt, is dat een logisch gegeven. Bij welke club iemand gaat bridgen, wordt niet bepaald door gemeentegrenzen, maar vooral ook door het gevoel dat je als bridgepaar hebt bij een club. Clublocatie, speelmoment en kwaliteit van de accommodatie zijn vaak bepalend voor de club waar bridgers met hun bridgepartner hun hobby willen uitoefenen. 

De meeste bridgeclubs hebben voor hun opleiding/training een betaalde kracht in dienst; jullie ook?

Ik vraag me af of deze aanname wel klopt. Er zijn bridgeclubs die iemand in hun vereniging hebben die geschikt en capabel is om bridge cursus te geven aan beginnende bridgers. Ik zou het absoluut geen betaalde krachten willen noemen. Deze clubs hebben een voordeel, ook wij hebben een ervaren lid die inhoudelijke vragen van leden kan beantwoorden en regelmatig een bridge-clinic verzorgt voor geïnteresseerde leden. Voor een volledige beginnerscursus moeten wij een opleider ‘inhuren’, die betaald wordt door het inschrijfgeld van de cursisten. 

Momenteel zijn er echter ook andere opleidingsmogelijkheden, zoals de nieuwe gratis bridge opleiding “Leuk, leuker bridge” met een coach via internet/mail. Ik verwacht daar persoonlijk de komende jaren veel van.

Werken jullie in de regio ook samen met andere organisaties? 

Ja met bridgeclubs in de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Daarnaast zijn we lid van het NBB District Zuid-Limburg met in totaal 21 bridgeclubs. 

Is er een vraag niet gesteld, die je verwacht had en wil je daarom toch nog wat kwijt; grijp dan je kans!

Ja, ‘Hoe kijk je naar de toekomst?’ En….. ‘Heeft jullie bridgeclub goede vooruitzichten voor de langere termijn?” Deze twee vragen hangen elke vereniging al enkele jaren boven het hoofd! We mogen het woord uitdaging volgens mij niet meer gebruiken, echter de juiste antwoorden op deze vragen bedenken, is dat uiteraard wel. Samen met ons bestuur, het district en de nationale bond zijn we hierover voortdurend in gesprek onder het motto: “Leren van en met elkaar!” 

Er leven helaas vele vooroordelen over de denksport ‘Bridge’, bijvoorbeeld dat bridgen erg moeilijk, duur en elitair zou zijn. Het tegendeel is waar: bridgers koesteren in het algemeen hun hobby omdat het spelletje hun helpt om hun hersenen actief te houden en om op een gezellige manier contact te hebben met andere mensen zowel op de club als thuis. 

Vanuit dit gegeven verwacht ik samen met het bestuur, nog velen te kunnen enthousiasmeren voor de bridgesport.