Dodenherdenking Obbicht

Ook dit jaar organiseert het Ecrevissecomité op 4 mei in Obbicht de jaarlijkse dodenherdenking.

Bij een tweetal monumenten die de stille  getuigen vormen van  de Tweede Wereldoorlog,  zal met enkele toespraken, muziek en kranslegging, bij deze  menselijke dramatiek  worden stilgestaan.

De herdenking begint om 18.00 uur bij het Joods Monument Langs de Beek. Hier wordt het wegvoeren naar en overlijden in een concentratiekamp van een vijftal  joodse Obbichtenaren in 1942 herdacht. 

Op het sfeervol pleintje, waar leden van de schutterij St. Willibrordus de erewacht vormen, zal voorzitter Hub Alberts de aanwezigen welkom heten, waarna diverse korte toespraken worden gehouden door ondermeer pastoor Houwman en een vertegenwoordiger van de gemeente. Na een muzikaal intermezzo zullen bloemen en kransen worden gelegd. 

Vervolgens zal de stoet zich richting brug aan het Julianakanaal begeven. Op deze idyllische plek, die op 10 mei 1940 plotseling een oorlogsplek werd, wordt  het heldhaftig gedrag van 3 soldaten beschreven, waarvan er 2 in deze ongelijke strijd het leven lieten.

Ook hier zullen enkele toespraken worden gehouden waarna 2 minuten stilte in acht worden genomen. De plechtigheid wordt afgesloten met het spelen van de Last Post door een lid van harmonie Concordia.

Omdat racisme en oorlogsgeweld weer zeer actueel zijn, rekent het Ecrevissecomité op een grote opkomst.

2023-07-05T07:40:02+00:00

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Ga naar de bovenkant