Op 13 juli werd het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Wethouder Judith Bühler begon daarmee aan haar tweede termijn als wethouder in onze gemeente. Met enige wijzigingen is ze intussen verantwoordelijk bestuurder voor middelen, participatie en bestaanszekerheid. Een portefeuille waarbij de cijfermatige kant haar vanuit decennia ervaring in de financiële wereld goed ligt. Het hart ligt echter vooral bij de sociale kant, bij de mensen.

“In Sittard-Geleen wonen relatief veel mensen die niet goed meekomen in onze samenleving. Sinds dit jaar zien we met name met de energielasten ongekende uitdagingen, ook voor gewone gezinnen en ondernemers, om de rekeningen te blijven betalen. “ Vertelt wethouder Bühler. “Het is zaak voor de gemeente er voor de inwoners te zijn. Om samen door deze moeilijke periode te komen”.

“De gemeente kan echter niet alles zelf doen. Samenwerking is hard nodig en daar zetten we dan ook flink op in.” Zegt Bühler. “Zo spreken we het Rijk aan op het nemen van een rol op het gebied van de energierekening en de stijgende prijzen. Samen met Vidar en brancheorganisatie Cedris roepen we met meer dan 90 andere gemeenten op om nu tot een verhoging van de subsidie voor sociale werkgelegenheid te komen. Daar kan niet tot 2023 mee worden gewacht. Met een verhoging van 10% kunnen we onze mensen een arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden waarmee ze rond kunnen komen. En in het onderwijs hebben we o.a. samen met de bibliotheek gewerkt aan de leskist armoede waarmee we problemen om rond te kunnen komen bespreekbaar willen maken.  Met bespreekbaar maken begint de gang naar hulp en voorzieningen.” Aldus de wethouder.

Er is veel mogelijk vindt wethouder Bühler. “We moeten er samen met partners uit komen.  Met zijn allen de schouders eronder om perspectief te bieden. Daar krijg ik energie van! Zo willen we onze inwoners zo goed mogelijk helpen om samen door de komende turbulente jaren heen te komen.”