Dit jaar is het 100 jaar geleden, dat de nieuwe Salviuskerk in Limbricht ingewijd werd. Daarmee werd de oude Salviuskerk aan de eredienst onttrokken, maar gelukkig niet afgebroken. In 1977 werden in het oude kerkje de oudste gewelfschilderingen van Nederland (circa 1295) weer tevoorschijn gebracht. In dat Oude kerkje (vlakbij kasteel Limbricht) is de gebeurtenis van 100 jaar geleden aangegrepen om hieraan een expositie te wijden. Het leven in Limbricht anno 1923 staat daarbij centraal, inclusief de toen pas opgerichte frisdrankenfabriek van de Molenbron. Bij de voorbereiding van de expositie zijn enkele bijzondere ontdekkingen gedaan. Zo zijn er eerst plannen geweest om de oude kerk te vergroten. Deze plannen zijn op de expositie te zien. Verder bleek dat in 1923 afbraak van de oude kerk geen optie was en dat er toen al restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Van de feeststemming in het Limbricht van 1923 getuigen nog diverse foto’s van erebogen. In het dorp waren er maar liefst achttien opgesteld. De expositie in het oude Salviuskerkje is tot en met 20 augustus gratis te bekijken in de weekenden van 14 tot 17 uur. Voor groepen zijn aparte afspraken mogelijk. Meer info: www.salviuskerkje.nl

Ereboog in 1923.