Stichting Zinnebeelden exposeert op 18 en 19 november, beide dag van 11.00 tot 17.00 uur, in Sint-Janskluis in Geleen met Outsider Art. Stichting Zinnebeelden zich richt op kunst van mensen die gebruik maken van de GGz in een van de moeilijkste periodes van hun leven of hiervan herstellende zijn. Zij biedt mensen de gelegenheid om door woord en beeld te laten zien dat creativiteit een onderdeel is van het zichtbaar, tastbaar en toonbaar maken van hun ontdekkingsreis naar herstel.
Deze expositie – in dit kenmerkend gebouw in Geleen – wordt verzorgd door 2 kunstenaars die hun werk Outsider Art noemen.
Outsider Art is een verzamelnaam voor authentieke kunstwerken, gemaakt door mensen met bijzonder artistieke talenten die luisteren naar de stem in zichzelf. Zij kijken niet naar wat anderen al hebben gemaakt, volgen niet altijd een kunstopleiding en in sommige gevallen verblijven zij in een zorginstelling. Zij ontplooien hun creativiteit buiten de kaders en buiten het zicht van het reguliere kunstcircuit. Bij deze kunstwerken passen dan ook geen grote theorieën of grote verhalen. Zij getuigen van een leven dat, met momenten, anders verloopt dan dat van de meesten van ons. Het zijn zogenaamde ‘vensters’ die ons een blik gunnen in het hoofd en de ziel van mensen die door de maatschappij vaak als ‘vreemd’ worden gezien. Deze bijzondere kunstvorm is een blik in een wereld ‘zonder grenzen’.
Foto Michel van Dijke