Het G debat is het debat waar mensen met een verstandelijke beperking in gesprek gaan met de aanwezige wethouders en burgemeester. Dat vindt plaats op donderdag 2 november om 19.00 uur in de raadzaal van Geleen.

Raadslid en mede-organisator Gabrielle Essing-Demandt: “We hebben inmiddels drie voorbereidingsbijeenkomsten gehad en het was echt hartverwarmend. Mooi hoe de deelnemers thema’s aandragen waar zij tegenaan lopen en hoe zij de thema’s onder woorden kunnen brengen. We hebben gevraagd of de deelnemers de naam G debat willen houden, omdat we zelf de naam niet optimaal vinden. Maar ze gaven allemaal aan dat zij nu eenmaal een beperking hebben en de naam willen handhaven. Ze gaven ook aan zo zelfstandig mogen te willen deelnemen aan de maatschappij en zoveel mogelijk willen participeren. Dat kan nu niet optimaal omdat ze tegen zaken aanlopen. We gaan overigens met de deelnemers nog een bezoek brengen aan de raadzaal zodat ze aan de omgeving kunnen wennen. Kortom, het debat op 2 november belooft een mooie avond te worden! Maar wat ons betreft gaat het niet zozeer om deze avond, maar om het vervolg…!”

Als mensen zelf niet kunnen deelnemen aan het debat kunnen mensen punten aanreiken. Daarnaast zijn de mensen altijd welkom op de publieke tribune op 2-11 a.s. Dan wel graag even aanmelden van tevoren.