Door omstandigheden genoodzaakt zal Gilde De Graven de zomermaanden gaan gebruiken om te verhuizen naar een nieuwe locatie in Geleen. Het bestuur van Gilde De Graven heeft moeten besluiten niet af te wachten tot de feiten voldongen waren, maar proactief actie te ondernemen. Daarop is uitgekeken naar mogelijkheden, zijn diverse gebouwen bezocht en gecheckt op bruikbaarheid, ligging, kosten, parkeergelegenheid en dergelijke. Echter kon er niet meteen een passend gebouw gevonden worden en moest er verder worden gezocht, ook in naburige gemeenten als Beekdaelen en Beek, waarmee diverse gesprekken zijn gevoerd. Tevens zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot samenwerking en het delen van huisvesting met andere organisaties. Op maandag 26 februari bleek dit ineens succesvol en heeft het ertoe geleid dat Gilde De Graven in contact is gekomen met KBO Augustinus in Geleen welke beschikt over een zeer ruim gebouw aan de Molenstraat 42. Hierin heeft Gilde De Graven een locatie gevonden die in alle opzichten beschikt over de door hen gestelde uitgangspunten. Beiden besturen van KBO en GDG hebben zich uitgesproken voor een constructieve samenwerking waarbij een win-win situatie zeker voorhanden is. 

Met ingang van 1 september zal Gilde De Graven haar cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten gaan centreren vanuit het gebouw van de genoemde KBO, welke zij huren van de naastgelegen congregatie. 

Het gebouw beschikt over diverse mooie lokalen, die uitermate geschikt zijn. Hoewel deze gelegen zijn op de 2e verdieping, zijn er ook mogelijkheden op de eerste etage, die middels een lift bereikbaar is. Tevens beschikt de locatie over voldoende parkeergelegenheid (ook in de nabije omgeving). De besturen zullen goede afspraken maken, waarbij men voornemens is elkaar te versterken in hun gezamenlijke doelen. Ook het feit dat Gilde De Graven belanghebbende zal blijven binnen de gemeente Sittard-Geleen wordt als zeer welkom ervaren al wil men als regionale stichting ook warme banden met de buurgemeenten aanknopen, dan wel blijven onderhouden. Daarnaast zal, zoals nu het geval is, cursussen verzorgd blijven worden vanuit de twee dislocaties van Elis in Geleen en vanuit Punt 39 in Elsloo.