Sinds ruim een half jaar is een geheel nieuw bestuur actief Bij Humanitas in de afdeling Westelijke Mijnstreek. Humanitas Nederland is een landelijke organisatie die, met ongeveer 78000 onbetaalde professionele vrijwilligers, ondersteund en opgeleid door een beperkt aantal betaalde beroepskrachten, actief is op diverse fronten. Hoofddoel is het kortdurend helpen van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun leven weer op de rails te zetten. Daarna kunnen deze, door Humanitas geholpen deelnemers, weer zelfstandig hun leven voortzetten. Denk hierbij aan hulp bij het ontwarren van financiële verplichtingen (dus heel praktisch), voorlezen aan kinderen met een taalachterstand maar ook hulp om je sociale netwerk uit te breiden of een maatjesproject voor mensen die dat nodig hebben. Of gewoonweg een luisterend oor bieden aan mensen die last hebben van eenzaamheid of die het moeilijk hebben met de zin van het leven. 

Kortom héél divers, héél nodig, héél bijzonder maar eigenlijk héél gewoon. Voor de invulling van al die taken werkt Humanitas met vrijwilligers. Mensen uit allerlei hoeken van onze samenleving die op hun manier een bijdrage leveren aan het welzijn van een ander…..en daar zelf een heel fijn gevoel aan overhouden. Humanitas kan ALTIJD extra vrijwilligers gebruiken. “Wij geven graag informatie aan belangstellenden. Soms is het nodig wat speciale eisen te stellen aan de vrijwilligers. Naast de behoefte aan algemene vrijwilligers, zou het op dit moment ook fijn zijn als Humanitas als zowel voor de afdeling Westelijke Mijnstreek als voor de afdeling Parkstad in contact kan komen met mensen die als coördinator willen fungeren bij verschillende onderdelen, zoals Thuisadministratie, Eenzaamheid of Verlies en Rouw. Hiervoor zoeken wij niet specifiek naar vrijwilligers met heel veel kennis en ervaring op inhoudelijk gebied, maar juist naar iemand met verbindende kwaliteiten. Een coördinator brengt vraag en aanbod bij elkaar en heeft daar toch wel de nodige uren werk aan. Inzet van uw tijd als vrijwilliger die iemand helpt kan al vanaf 1 uur per week”. 

Voor allerlei andere vrijwilligerstaken kan de tijdsinvestering in overleg met de coördinator worden vastgelegd. Het bestuur faciliteert de vrijwilligers, waardoor zij optimaal hun werk kunnen doen en stelt daarbij nadrukkelijk de “Deelnemers en vrijwilligers centraal”. Humanitas verzorgt voor haar vrijwilligers ook scholing. Je wordt er dus altijd beter van!! 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Humanitas Westelijke Mijnstreek: 

westelijkemijnstreek@humanitas.nl of 0617488368