Kapelaan José Guerrero tot priester gewijd

In een overvolle kathedraal van Roermond is op zaterdagochtend 3 juni de Sittardse kapelaan José Guerrero tot priester gewijd door de bisschop, monseigneur Harrie Smeets. Ook zijn mede-priesterstudent Andy Garcia ontving de wijding uit de handen van de bisschop.

De bisschop benadrukte in zijn welkomstwoord dat het een zware taak is die de mannen op zich nemen. “Soms denk ik dat de kerk zich opnieuw, net als 2000 jaar geleden, in een mijnenveld begeeft”, spreekt de bisschop. “Zeker in het seculiere West-Europa is het niet gemakkelijk om mensen te overtuigen van de boodschap van het evangelie. Als jullie straks aan het werk zijn zul je merken dat mensen je zeggen: ‘Wie denk je wel dat je bent?’”.

De bisschop vergelijkt deze situatie met die van Johannes de Doper. Deze neef van Jezus, die lang in de woestijn verbleef en sprinkhanen at en wilde honing, doopte velen in de rivier de Jordaan. “Johannes zei: ‘Ik doop u met water, maar na mij komt iemand die groter is dan ik.’ Johannes pretendeert niet dat hij namens de hemel spreekt, maar doet niets anders dan te verwijzen naar Jezus.”

Dat is volgens de bisschop ook de taak van de priester: de mensen naar Jezus te verwijzen om ze vervolgens zélf te laten beslissen of ze bij Hem willen horen. “Wie de weg van het doopsel volgt komt altijd bij het levend water uit: bij Christus” en “Rechtvaardig zijn al Zijn rivieren.”

Na afloop van de wijdingsplechtigheid was er ruimte voor iedereen de nieuwe priesters te feliciteren. Daaronder bevonden zich, behalve een aardige groep Sittardenaren, ook veertien Colombianen: mannen, vrouwen en kinderen uit de parochie waar kapelaan Guerrero is opgegroeid. Sommigen hadden zes jaar gespaard om nu bij de priesterwijding van hun geliefde broeder te kunnen zijn. In mooie feestkleding waren ze zijn getuigen en zongen ze uit volle borst Grande es Dios.

Op de vraag hoe hij de wijding heeft beleefd zegt de nieuwe priester: “Het is voor mij een grote genade, want ik zie dat de Heer mij uitverkoren heeft Zijn taak tot vervulling te brengen. Dat ik de mensen mag helpen in hun noden zoals Jezus zelf heeft gedaan en zo een afspiegeling mag zijn van Christus.” 

Op het altaar stond José Guerrero tussen tientallen priesters uit het Bisdom Roermond. Dat gaf de aanblik van ‘gedragen worden’. “Zo heb ik dat ook ervaren”, spreekt Guerrero en hij haalt er Psalm 133 bij: “Hoe mooi en schoon en wonderdadig is de eenheid tussen broeders”.

Ten slotte spreekt de kapelaan zijn dankbaarheid uit naar de gemeenschap: “Ik ben in Sittard in goede aarde gevallen. De Heer heeft mij de missie toevertrouwd en ik werk iedere dag met veel plezier en veel liefde met en voor de mensen die ik ontmoet. Mijn wens is als die van Jezus Christus, als hij zegt: Vader, dat zij mogen zijn zoals U en ik één zijn.”

De eerste Heilige Mis van kapelaan Guerrero vindt plaats op zondag 11 juni om 9:30 uur in de St.-Petruskerk te Sittard. Aansluitend aan deze eucharistieviering trekt de Sacramentsprocessie door de Sittardse binnenstad. Allen van harte uitgenodigd.

 

Foto Bisdom Roermond

2023-07-03T12:39:12+00:00

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Ga naar de bovenkant