Pascale Plusquin (1974) zal vanaf 1 april 2024 Ton Hermanussen opvolgen als directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Zij heeft sinds 2015 veel ervaring opgedaan als statenlid in het Limburgs Parlement, waar zij betrokken was bij belangrijke beleidsontwikkelingen en initiatieven op het gebied van natuur, landschap en landbouw. Ze heeft hier bewezen resultaten geboekt voor een mooi en duurzaam Limburg en zal zich bij NMF Limburg verder inzetten voor een meer natuurrijk, milieuvriendelijk en circulair Limburg.

Onder haar politieke en bestuurlijke leiderschap zijn waardevolle verbindingen gesmeed tussen de agrarische sector en de natuur. Haar inspanningen hebben geleid tot het bevorderen van biologische en natuurinclusieve landbouw en ze heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de uitbreiding van groenblauwe netwerken en het verbinden en beschermen van natuurgebieden in Limburg. Onlangs slaagde ze erin het provinciale budget voor de bescherming en opvang van wilde dieren in Limburg met 25% te verhogen. Ze verschijnt regelmatig in de regionale en nationale media om aandacht te vragen voor de bescherming van natuur en milieu.

Pascale Plusquin over haar nieuwe rol als directeur bij de Natuur en Milieufederatie Limburg: ‘De zorg voor onze natuur is urgenter dan ooit. Deze generatie is de laatste die nog blijvend positief verschil kan maken, voordat cruciale systemen ineenstorten waardoor er onherroepelijke dramatische gevolgen voelbaar zullen worden. Die verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld en de generaties na ons voel ik in het diepst van mijn wezen. In de strijd voor het behoud van de natuur en een gezond leefmilieu weiger ik een passieve toeschouwer te zijn; in plaats daarvan sta ik vooraan, vastbesloten om actief te handelen. Deze tijd vraagt niet alleen om een bepaalde focus, maar ook om het voortdurend inspelen op nieuwe uitdagingen. Ik ben breed geïnteresseerd en betrokken, en zal mij van groot tot klein, van de kwaliteit van ons oppervlaktewater tot het behoud van de kleinste bedreigde diersoort, inspannen om te beschermen wat er kan.’

Foto Pascale Plusquin © Natuur en Milieufederatie Limburg