Als u volop in het leven staat, lijkt het levenseinde ver weg. Toch is het goed om vroegtijdig stil te staan bij afscheid en sterven. Wat moet er worden geregeld? Welke ondersteuning en begeleiding is nodig én mogelijk? Is kwaliteit van leven mogelijk bij een ongeneeslijke ziekte? Wat is de impact voor naasten? Hierover gaan we in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Praat vandaag over morgen’ op dinsdag 3 oktober van 18.30 tot 21.30 uur in zalencentrum De Hanenhof in Geleen.

Inwoners van Geleen en beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers uit Geleen zijn welkom. Verschillende organisaties, die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen en hun naasten in de laatste levensfase, vertellen over wat zij kunnen betekenen. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Dit kan tot en met 26 september via www.knooppuntinformelezorg.nl/praatvandaagovermorgen of telefonisch via T 046 750 84 10.

 

Programma

De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Ivo Tillie. Daarna geven de deelnemende organisaties een korte presentatie over hun mogelijke rol in de laatste levensfase. Onder het genot van koffie/thee en vlaai kunt u in kleine groepjes verdiepende gesprekken aangaan met elkaar en met de gastsprekers van de samenwerkende organisaties. Tijdens de pauzes en na afloop is er een informatiemarkt.

 

Organisatie en deelnemers

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Knooppunt Informele Zorg in samenwerking met Huisartsenpraktijk Oud-Geleen, Huisartsenpraktijk Dirckx & Bergmans, Huisartsenmaatschap Medisch Centrum Kluis en Huisartsen Medisch Centrum Lindenheuvel. De deelnemende organisaties zijn: Centrum voor Levensvragen/Netwerk Palliatieve Zorg, Vrijwilligersorganisatie De Brug, Toon Hermans Huis Sittard, Hulp bij Dementie, Hospices, Zuyderland Thuiszorg, Knooppunt Informele Zorg, Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, Ecsplore en Wensambulance.