Natuurmonumenten beheert grote delen van de Danikerberg in het Geleenbeekdal en heeft de ambitie om de natuur en recreatiemogelijkheden te versterken en uit te breiden. Door samenwerking met Natuurbegraven Nederland kan Natuurmonumenten een belangrijke stap hierin zetten. In november is een eerste globale schetsontwerp van de gewenste natuurontwikkeling met ruimte voor natuurbegraven gepresenteerd aan de directe omgeving. In december is er een meedenkavond georganiseerd. Op basis van de opgehaalde inbreng is er voor gekozen om het gebied voor natuurbegraven te beperken. Op 25 januari wordt het nieuwe schetsontwerp voorgelegd tijdens een volgende informatiebijeenkomst aan iedereen die zich betrokken voelt bij de Danikerberg. Alle informatie over het project is te vinden op een speciale website: www.danikerberg.nl.

Inbreng directe omgeving en gebruikersgroepen

In 2023 hebben Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor direct omwonenden, pachters en recreatieve gebruikersgroepen. Ook zijn er meerdere individuele gesprekken gevoerd. In november en december is een eerste globaal schetsontwerp gepresenteerd en zijn mensen gevraagd mee te denken over recreatie en zonering.

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland zien dat de betrokkenheid bij de Danikerberg groot is en waarderen dit zeer. Uit de bijeenkomsten en gesprekken blijkt onder andere dat meerdere mensen het gebied waar natuurbegraven mogelijk zou zijn, te groot vinden. Met name het idee van begraven in het bos, waar veel gerecreëerd wordt, vindt men niet gewenst. De inbreng die de organisaties ontvangen helpt hen om samen met de omgeving tot een goed plan te komen.

Verkleining gebied voor natuurbegraven

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 25 januari 2024 wordt de opgehaalde input getoetst bij de bredere omgeving; een ieder die zich betrokken voelt bij de Danikerberg. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland delen dan een nieuw schetsontwerp waarin de wensen van de omgeving waar mogelijk een plek hebben gekregen. Dit betekent dat de organisaties zich voor natuurbegraven  richten op de akker- en graslanden. In dit aangewezen gebied wordt op maximaal 10% van de grond daadwerkelijk begraven. Daarmee wordt op een groot deel van de Danikerberg niet begraven en daalt ook het aantal natuurgraven en jaarlijkse begravingen.

De natuurambities voor de gehele Danikerberg blijven bestaan. Verkleining van het gebied waar natuurbegraven kan worden, betekent wel dat een deel van de ambities minder snel waargemaakt kan worden of bijgesteld moet worden.  

Informatiebijeenkomst en website

Tijdens de bijeenkomst op 25 januari halen Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland met het nieuwe schetsontwerp uiteraard ook weer nieuwe ideeën, wensen en zorgen uit de omgeving op. De organisaties nemen alle input serieus en mee in de verdere uitwerking van de plannen. De informatiebijeenkomst wordt opgedeeld in 3 rondes van 15.00 tot 16.30 uur, van 18.00 tot 19.30 uur en van 20.00 tot 21.30 uur. U kunt zich tot 22 januari aanmelden door een mail te sturen naar zuidlimburg@natuurmonumenten.nl, waarbij u uw eerste en tweede voorkeur voor de tijd aangeeft.

Alle informatie over het project is ook te vinden op www.danikerberg.nl