De gemeente Sittard-Geleen sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat van 23 miljoen euro. Van dat bedrag hangt 13 miljoen euro echter vast aan doelen die in 2023 doorlopen. Bijvoorbeeld het opvangen van de kosten van de gestegen inflatie en de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Ook komt er ruimte om de woonlasten en de hondenbelasting niet te verhogen. Dat staat in de jaarstukken 2022 die vandaag door het college van B&W naar de gemeenteraad zijn verzonden.

Het overschot van 23 miljoen wordt vooral veroorzaakt door een aantal meevallers die door het Rijk aan het einde van het jaar zijn toegekend. Zo was de decembercirculaire met 5,6 miljoen positiever dan verwacht. Ook waren er meevallers in het sociaal domein ter omvang van 3,5 miljoen euro en konden inflatiemiddelen ter opvang van 2,8 miljoen euro al worden opgevangen in de lopende begroting. Een ontwikkeling die in 2022 overigens bij meer gemeenten zichtbaar was.

Wethouder middelen Judith Bühler is voorzichtig positief: “De gemeente Sittard-Geleen heeft met 23 miljoen euro een flink positief resultaat. Daarvan wordt 13 miljoen doorgeschoven voor lopende zaken in 2023. Zo blijft onder de streep 10 miljoen euro over. Daarmee heeft onze gemeente een gezonde stabiele financiële positie in toch behoorlijk turbulente tijden. We zien overigens bij andere gemeenten ook stevige overschotten in de aanloop naar het ravijnjaar in 2026. Vanaf dan gaat het Rijk de gemeenten op een andere manier financieren” vertelt de wethouder. “Het is voor gemeenten broodnodig dat snel duidelijkheid komt over hoe ze gefinancierd gaan worden.”

Omdat een aantal processen doorlopen wordt in totaal 13 miljoen opnieuw ingezet in 2023. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het blijven inzetten van middelen om de kosten van de relatief hoge inflatie op te vangen en geld om de burger te blijven helpen met de hoge energierekeningen in onzekere tijden. Ook gaat de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen naar verwachting onverminderd door. Na deze reserveringen blijft een bedrag van ongeveer 10 miljoen euro over. Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan de algemene reserve.

 

Tijdens de ronde van 29 juni behandelt de gemeenteraad de jaarrekening ter oordeelsvorming en besluitvorming volgt op 12 en 13 juli.