De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten het aantal woonwagenstandplaatsen uit te breiden door uitbreiding en inbreiding op bestaande locaties. In overleg met woningcorporatie ZOwonen en vertegenwoordigers van woonwagenbewoners is een ontwikkelstrategie opgesteld over hoe er invulling wordt gegeven aan de woonbehoefte van deze inwoners van Sittard-Geleen. De strategie is nu vastgesteld door de gemeenteraad waardoor er gestart kan worden met de uitvoering.

Deze uitbreidingsstrategie is een eerste stap om te voldoen aan de opgave van de woonwagenbehoefte bij woonwagenbewoners. In 2020 is deze behoefte onderzocht. Wethouder Andries Houtakkers (Woonwagenbeleid) geeft daarover aan: “Het is een uitgebreid en zorgvuldig traject geweest om tot deze strategie te komen. We realiseren ons dat we met deze strategie nog niet voldoen aan de totale woonbehoefte. Maar het begin is nu gemaakt”.

De gemeente gaat de komende jaren aan de slag en begint als eerste bij de woonwagenlocatie aan de Obbichterweg. In overleg met de bewoners van deze locatie wordt bekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan de 12 beschikbare standplaatsen en wat er moet gebeuren met de overige woonwagens. Op dit moment staan hier namelijk meer dan 12 woonwagens. Daarna worden de voorzieningen hersteld.

Verder is besloten dat wordt onderzocht om de locatie aan de Tudderenderweg uit te breiden met 11 standplaatsen. Tot slot wordt in de strategie ook beschreven dat de gemeente op zoek gaat naar locaties waar nieuwe koopstandplaatsen kunnen komen. En wordt naar aanleiding van het behoefteonderzoek gekeken naar de natuurlijke aanwas ten behoeve van de actuele situatie van dat moment en de mogelijke invulling daarvan. De gemeente Sittard-Geleen is samen met ZOwonen verantwoordelijk voor de uitvoering van deze strategie. De financiële bijdrage van de gemeente voor deze plannen bedragen maximaal 6,1 miljoen euro.

Nieuw onderzoek

Om de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de juiste woonbehoefte is ook besloten om elke vier jaar een nieuw onderzoek te laten plaatsvinden. Over twee jaar vindt het volgende onderzoek plaats. Zo blijft de gemeente Sittard-Geleen op de hoogte van hoe groot de woonbehoefte precies is. En worden nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht.