Ben Bongers, bevriend met een Keniaanse familie, heeft in 2022 en 2023 drie bezoeken gebracht aan Kenia. De familie behoort tot de Luo-stam (een van de ruim 40 stammen in Kenia) die al voor de koloniale tijd settelde in West-Kenia nabij het Victoriameer. 

Ben Bongers vormt samen met Harry Haas en Jos Friederichs de stichting Kenia-Salwo. Deze werd opgericht op 30 november 2023. Ben vertelt: “Het Luo-volk kende lange tijd zijn eigen tradities. Die zijn in de huidige tijd aan het vervagen. Aids en corona hebben huisgehouden en storend gewerkt op wat er was aan sociale en economische infrastructuur. Kenia kent een bevolkingsopbouw die omgekeerd evenredig is aan de onze. Dat betekent vooral veel kinderen en jongeren. Veel eenouder gezinnen, waaruit de vader, in het algemeen de kostwinner, is weggevallen. De nabestaande moeder heeft dan de grootste moeite om de (vaak vele) kinderen te voeden. Als ook zij is weggevallen komen de kinderen voor rekening van de grootouders die het evenmin breed hebben. In veel gevallen kunnen kinderen niet naar school vanwege het ontbreken van schoolgeld”. Tijdens zijn derde bezoek heeft Ben de armoede en de nood van de weduwen en hun kinderen gezien en daarna is de Stichting opgericht.

Opzet 

De stichting Kenia-Salwo is opgericht met het doel de weduwen of grootouders meer zelfredzaam te maken, te ‘empoweren’, zodat ze ook beter voor hun (klein)kinderen kunnen zorgen. “Om dit te bereiken is er op de eerste plaats een structuur opgezet die overleg en beschikbaarstelling van geldelijke middelen mogelijk maakt. De CBO (Community Based Organisation) SAWO (Shine Alight (sic) Widows and Orphans, gevestigd in het dorp Oindo, co. Homa Bay) is de lokale partner van de Stichting Kenia-Salwo, gevestigd te Sittard. Beide organisaties overleggen met elkaar over activiteiten die geld genereren voor de plaatselijke groep of gemeenschap. Het geld dat in Nederland wordt verzameld dient als eerste aanzet voor deze projecten. De hoop is dat het project zich vervolgens zelf kan bedruipen”.

Samenwerking 

Stichting De Wilde Ganzen vormt een derde partij in het geheel. Met hen worden de projecten besproken, wordt een budget opgesteld en ingediend. Na goedkeuring worden de projecten voor een deel gefinancierd door De Wilde Ganzen.  

Projecten

De projecten die in 2024 in uitvoering zijn (deels dankzij in 2023 particulier beschikbaar gesteld geld t.b.v. € 1350): Water- en ander transport m.b.v. twee ezels en een tweewielige wagen, vervaardiging van touw, vlechten van manden en hoeden, groente telen en pluimvee houden. “Voor de bovenstaande activiteiten hoopt de Stichting Kenia-Salwo binnen afzienbare tijd, hopelijk na Pasen, i.s.m. Stichting De Wilde Ganzen, het vereiste geld over te kunnen maken. Op langere termijn wordt gestreefd naar het opzetten van een naaiatelier, waarvoor twee naaimachines dienen te worden aangeschaft. Daarmee kunnen  o.a. schooluniformen worden vervaardigd. De weduwengroep zal dan een eerste uitbreiding krijgen met naaisters die het werk kunnen en willen doen”.  Stichting De Wilde Ganzen adviseert de naaimachines te kopen in Kenia om de plaatselijke economie te steunen. “Zowel de Stichting Kenia-Salwo als de CBO SAWO legt verantwoording af van de bestedingen. De eerste is daartoe verplicht als ANBI-stichting, de tweede legt die verantwoording af aan de Keniaanse overheid en aan de Stichting Kenia-Salwo”. 

Meer informatie over de stichting Kenia-Salwo is te vinden op www.salwo.nl.