Nadat de afgelopen weken al voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, is op woensdag 10 mei het officiële startsein gegeven voor de vernieuwbouw van Glanerbrook.  

Wethouder Leon Geilen hanteerde onder toeziend oog van vertegenwoordigers van architecten, uitvoerders, uitbater en medewerkers van de gemeente de pneumatische hamer en boorde een stuk uit de buitenmuur van de sporthal. Zo gaf hij het startsein voor de werkzaamheden aan het sportcomplex in Geleen, die volgens planning duren tot 2025.

,,Het is goed om te zien dat naast de sporters nu ook de bouwvakkers bezit hebben genomen van Glanerbrook. De lange voorbereiding die aan de vernieuwbouw voorafging, wordt nu omgezet in eerste echte bouwactiviteiten en daar ben ik blij mee,” zei Leon Geilen.

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft eind vorig jaar de vernieuwbouw van Glanerbrook goedgekeurd. Daarbij gaat het in ieder geval om nieuwbouw van de ijs(hockey)hal, uitbreiding van de kleedruimte, vervangende nieuwsbouw van de winkel en de fitness, revitalisatie van de sporthal, renovatie van het bestaand zwembad, renovatie en uitbreiding van de algemene ruimtes en horeca en bouw van technische ruimtes.

Bij de behandeling van de Kadernota, in juni, kan de raad besluiten over investeringen in een 50-meterzwembad en de overkapping van de buitenijsbaan.

Tijdens de werkzaamheden zijn het zwembad, de ijshal, horeca en wielerbaan van Glanerbrook gewoond geopend. De verenigingen die gebruik maken van de sporthal zijn tijdelijk op andere plekken ondergebracht. De werkzaamheden kunnen tot enige overlast leiden voor bezoekers van het sport- en recreatiecomplex.

 

Wethouder Leon Geilen boort een gat in de buitenmuur van de sporthal van Glanerbrook en geeft zo het startsein voor de sloop van het Geleense complex.

Foto: Ermindo Armino.