Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid van vorig jaar in Noordoost-Brabant, doet dit jaar ook de Westelijke Mijnstreek mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Op 9 april brengen tal van organisaties in de Westelijke Mijnstreek dak- en thuisloze mensen in kaart. Doel is om inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen.

“We doen mee aan deze telling omdat we simpelweg niet in beeld hebben hoeveel mensen hier ‘op straat moeten leven’. Of dreigen te geraken. Bij de ETHOS telling is er bijzondere aandacht voor verborgen dakloosheid en ben je dakloos als je geen volwaardige huisvesting hebt. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven”, zegt wethouder Ivo Tillie (gezondheid, inclusieve samenleving en welzijn).

Vorig jaar is in Nederland voor het eerst op deze manier geteld. “In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren”, zegt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds . “Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen vrouw. Bovendien verbleef de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Heel anders dus dan het stereotype beeld.” En dat is precies wat de gemeente wil weten, zegt Tillie. “Hulp bieden komt bij dakloosheid vaak neer op maatwerk. Met de juiste informatie kun je veel gerichter aan de slag gaan.”

ETHOS

ETHOS staat voor ‘European Typology of Homelessness and Housing Exclusion’ en is in 2006 in Vlaanderen ontwikkeld door Prof dr. Koen Hermans van de Katholieke Universiteit (KU) Leuven. Door dakloosheid te zien als een gebrek aan een volwaardig onderkomen wordt ook een groep mensen die geen veilig eigen (t)huis hebben in beeld gebracht. In Nederland wordt de telling uitgevoerd door Kansfonds samen met Hogeschool Utrecht.

Een dag tellen

De ETHOS telling is een ééndaagse telling, waaraan tal van organisaties meedoen. Denk aan maatschappelijke opvangorganisaties, woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk en politie.

De resultaten worden gepresenteerd op 9 oktober, een dag voor Werelddaklozendag. “Er doen veel organisaties mee die elk op hun eigen manier met dakloosheid te maken hebben. Dat is ook nodig om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de omvang en aard van dak- en thuisloosheid”, zegt Tillie.