In de oostelijke schootsvelden, in het centrum van Sittard, zijn in een opgravingsput resten gevonden van een toren die in de middeleeuwen tegen de stadsmuur aangebouwd is. Het is niet precies bekend hoe oud deze toren is. Maar het is in ieder geval duidelijk dat de toren in de Middeleeuwen gebouwd is. Waarschijnlijk was de toren belangrijker dan de overige muurtorens, want het was de enige die een eigen naam gekregen heeft, namelijk Sanderbouttoren. 

De resten van de uit mergelstenen gebouwde toren zijn zeker 1,5 meter dik en de diameter van de muur is ongeveer 11 meter geweest. De resten lagen op nog geen meter buiten een de opgravingsput., waar in 2019 tijdens een eerder onderzoek al een vierkante hoektoren is aangetroffen.

Aanleg watervoerende grachten

In 2019 zijn twee stadsgrachten ontgraven om de vestingwerken om de stad te verbeelden. Deze werkzaamheden zijn toen archeologisch begeleid. Nu worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om deze grachten watervoerend te maken. De grachten worden een meter dieper uitgegraven. Omdat de archeologische resten in de bodem door het dieper uitgraven van de huidige grachten geheel zullen verdwijnen, wordt er nu archeologisch onderzoek uitgevoerd.

De belangrijkste vraag van het onderzoek is waar de stadsgrachten in de verschillende perioden lagen en wat de ontwikkeling daarvan geweest is. Daarvoor worden tien onderzoeksleuven gegraven. In een van deze putten is de ronde of halfronde toren aan het licht gekomen.

Zichtbaarheid

Wethouder Andries Houtakkers (Archeologie) staat ook stil bij de vondst: “Een vondst zoals deze blijft bijzonder. We weten dat op deze locatie veel van onze stadshistorie te vinden is. Daar moeten we uiterst zorgvuldig mee omgaan en koesteren”. Omdat de vindplaats en het gevonden bouwwerk erg kwetsbaar zijn, is de vindplaats ook alweer dichtgegooid met zand. De toren is niet meer zichtbaar en de locatie kan niet bezocht worden door bezoekers.

 

Fotobijschrift: Het mergelsteen van de Sanderbouttoren wordt vrijgemaakt zodat alles gedocumenteerd kan worden. Foto: Ermindo Armino