Als gevraagd wordt of je Zitterd schrijft met –d- of –t-, wat is dan het antwoord? En welke verklaring is er voor je keuze? En waarom schrijf je hoogstwaarschijnlijk Zitterd met een –z- en niet met een –s- zoals in het Nederlands?

Deze en nog veel meer typische aspecten – komen ter sprake in de voorjaarscursus van de Willy Dols Stichting. Er valt veel, heel veel te vertellen over deze interessante taal, het Sittards. De cursus wordt gegeven voor twee verschillende groepen: de starters (a) en gevorderden (b). De eerste gaat in op kernwoorden als lezen, schrijven en algemene kenmerken van het Sittards. De tweede gaat verder waar de starterscursus gestopt is en legt het accent op specifieke kenmerken van het Sittards.

Het spreken van dialect is geen voorwaarde, maar kan wel een voordeel zijn om optimaal van de cursus te kunnen profiteren.

Algemene informatie:

  1. Cursus omvat zeven lesavonden en wordt gegeven door Peter Hilkens (a) en Frans Walraven (b);
  2. Lesavonden zijn: 7, 14, 21 maart  4, 11, 18, 25 april (slotavond) telkens van van 19.30 tot 21.30 uur;
  3. Plaats: Trevianum (ingang Havikstraat);
  4. Kosten: €55,-, inclusief lesmateriaal;
  5. Betaling op rekeningnummer NL95RABO0107303043 ten name van Willy Dols Stichting onder vermelding van cursus a (starters) óf b (vervolgcursus).
  6. Betaling is ook mogelijk op de eerste cursusavond;
  7. Aanmelding en informatie: info@willydolsstichting.nl