De activiteiten van vrijwilligersorganisatie De Brug zijn sinds 1 september jl. ondergebracht bij Knooppunt Informele Zorg, een van de stichtingen van MIK & PIW Groep. Het Knooppunt en De Brug zijn geen onbekenden van elkaar en werken al jarenlang intensief samen. De nieuwe situatie biedt veel kansen om de samenwerking en de informele zorg nog meer te versterken!

De Brug als ‘merknaam’ en de activiteiten die De Brug uitvoert blijven voortbestaan in de huidige vorm. Voor cliënten van De Brug blijven de coördinatoren het eerste aanspreekpunt en hebben ze contact met dezelfde, vertrouwde vrijwilligers als voorheen.

 

Knooppunt Informele Zorg

Knooppunt Informele Zorg versterkt de informele zorg en doet dat op veel verschillende manieren. Het Knooppunt ondersteunt onder andere vrijwilligers, mantelzorgers en lotgenotencontacten. Gezond en vitaal ouder worden, betekenisvol mee blijven doen in de samenleving en het verminderen van eenzaamheid zijn een aantal thema’s waarin het Knooppunt Informele Zorg actief is. Dit sluit heel goed aan bij de activiteiten van De Brug.

 

De Brug

Vrijwilligersorganisatie De Brug zet al meer dan 25 jaar betrouwbare en opgeleide vrijwilligers in bij cliënten en mantelzorgers die behoefte hebben aan sociaal contact en (fysieke) ondersteuning. De Brug richt zich op drie pijlers:

  • Brugmaatjes voor mensen met een lichamelijke beperking
  • Vrijwilligers dementie voor thuiswonende mensen met dementie
  • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg voor mensen in hun laatste levensfase

 

Over MIK & PIW Groep

MIK & PIW Groep is een maatschappelijke organisatie in kinderopvang en sociaal werk. Het sociaal werk bestaat uit vier stichtingen die dagelijks met elkaar samenwerken: Knooppunt Informele Zorg, Partners in Welzijn, Ecsplore en Centrum voor Jeugd en Gezin. Samen staan zij klaar voor iedere inwoner in de Westelijke Mijnstreek – jong en oud – en nodigen iedereen uit om naar eigen kunnen deel te nemen aan onze samenleving. Dit noemen we kanskracht!