Dit jaar voert Wandelnet, in samenwerking met een viertal routebureaus (beheerders van wandelnetwerken) en de betrokken provincies het onderzoek ‘Kwaliteit en tevredenheid van Wandelnetwerken’ uit. Wandelaars die in Limburg, Utrecht, Drenthe en Overijssel wandelen kunnen (online) worden bevraagd over hun ervaringen met wandelen over een wandelnetwerk. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe wandelaars op dit moment de verschillende wandelnetwerken ervaren en waar eventuele verbeterpunten liggen. Voor Zuid-Limburg kan dit relevante informatie opleveren voor de kwaliteit van het toekomstige Knopen Lopen-wandelnetwerk.

Waardering wandelnetwerken
Wandelnetwerken zijn in opkomst en helpen inwoners en bezoekers hun weg te vinden dichtbij huis of op hun vakantieadres. Door nummers of kleuren te combineren of de gekeurde paaltjes te volgen, stel je zelf je wandeling samen. Om te weten of deze netwerken vindbaar zijn, hoe het ervaren wordt en wat wandelaars belangrijk vinden is dit onderzoek opgestart in vier provincies waaronder Limburg. Het veldwerk, dat het grootste deel van het onderzoek vormt, omvat het enquêteren van wandelaars op verschillende locaties in de provincie Limburg. Professionele enquêteurs, aangevuld met vrijwilligers uit het gebied zullen de komende maanden wandelaars vragen naar hun ervaringen over de wandelnetwerken. Om een goed en betrouwbaar onderzoek te waarborgen, is het belangrijk om zoveel mogelijk wandelaars te bereiken. Daarom is er niet alleen een veldonderzoek maar kunnen wandelaars ook online bevraagd worden via de link: www.startvragenlijst.nl/routes_zuid_limburg. Eind dit jaar worden de resultaten verwacht.

Wandelnet vergelijkt de resultaten uit de verschillende gebieden met elkaar (benchmarken). Zo kunnen regio’s ook van elkaar leren hoe ze zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan wensen van wandelaars, de bekendheid van de wandelnetwerken, de gebruiksvriendelijkheid en de aantrekkelijkheid. Zo kan Limburg nog beter inspelen op de toekomstige wensen van wandelaars en meer mensen in beweging krijgen.

Na het onderzoek
Uiteindelijk is het voor Wandelnet van belang om dit onderzoek in alle regio’s van Nederland te houden, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de tevredenheid van wandelaars over de verschillende wandelnetwerken. Het doel is om met deze data de kwaliteit en de waardering naar een hoger niveau te brengen.