Sittard-Geleen wordt geleidelijk aardgasvrij. Dat kan niet in elke wijk, kern of op elk bedrijventerrein op dezelfde manier. Begin volgend jaar worden plannen gemaakt voor de eerste drie plekken in de gemeente. Dat zijn Obbicht, Broeksittard en Bedrijvenstad Fortuna. 

‘Van het gas af’ gaan, is een van de doelen in het Nationaal Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Op zijn laatst in 2050 is Nederland aardgasvrij. Eerst moeten we 20 procent minder aardgas gebruiken vóór 2030. Dat gebeurt door onder meer gebouwen anders te gaan verwarmen. Dit wordt ook wel de warmtetransitie genoemd.

In Sittard-Geleen liggen al twee warmtenetten die zijn aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Hiermee worden al wijken, scholen, bedrijven en zorggebouwen verwarmd. “Maar een warmtenet kan niet overal worden aangelegd”, zegt wethouder Ivo Tillie (duurzaamheid). “Voor grote delen van de gemeente is een andere oplossing nodig.”

Transitievisie, gebiedsuitvoeringsplan

In 2021 is door de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Daarin staat hoe Sittard-Geleen ’van het gas af’ kan. Op basis van deze visie is afgelopen jaar een gebiedsuitvoeringsplan gemaakt. Dat plan beschrijft wat de beste wijken zijn om te starten met de warmtetransitie. Die wijken zijn geselecteerd door allerlei gegevens van wijken met elkaar te vergelijken, zoals het energieverbruik, de energielabels, de woningwaarde, of er armoede is in de wijk, maar ook of er plannen zijn voor nieuwbouw.

Obbicht, Broeksittard en Bedrijvenstad Fortuna

Daarnaast zijn ook het woonbeleid, renovatieplannen, projecten en sociale ontwikkelingen in de wijken en stadsdelen meegewogen in de keuze voor de drie startplekken. “Broeksittard is bijvoorbeeld een wijk met veel huurwoningen, maar ook veel energiearmoede”, legt Tillie uit. “Hier kan worden gekeken naar samenwerking met woningcorporaties op dit vlak. In Obbicht zijn juist veel woningen in particulier bezit en kan onderzocht worden of samen met de eigenaren een aanpak kan worden ontwikkeld.” Ook bedrijventerreinen moeten van het gas af. Door de ligging, het grote aantal bedrijven en een moderne infrastructuur kan op Bedrijvenstad Fortuna mogelijk snel vooruitgang worden geboekt.

Wijkuitvoeringsplan

Voor Broeksittard, Obbicht en Bedrijvenstad Fortuna worden de komende maanden de plannen uitgewerkt voor hoe deze wijken worden verwarmd. Dat zijn de eerste wijkuitvoeringsplannen. Die worden gemaakt samen met inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere belangrijke organisaties. De volgende stap is het maken van plannen voor álle wijken, kernen en bedrijventerreinen in de gemeente. “Maar eerst gaan we dus aan de slag in de drie startwijken”, zegt Tillie. “Wat we in die wijken leren, kunnen we gebruiken voor de plannen in de volgende wijken. Begin 2025 starten we in de eerste drie wijken met de uitvoering.”

Proeftuin Aardgasvrije Wijk

In Limbrichterveld Noord is de warmtetransitie al eerder gestart. Dit deel van de wijk Limbrichterveld is sinds 2019 een proeftuin en daarmee eigenlijk het allereerste wijkuitvoeringsplan. Doel van de proeftuin was om alle woningen en gebouwen aan te sluiten op Het Groene Net. Het Groene Net wordt niet verder uitgebreid. Daarom worden nu alternatieven bekeken om de wijk verder aardgasvrij te maken.