Dialectdaag kómp trök

Zondag 29 oktober 2023 is sinds 8 jaar weer een Dialectdag in de Hanenhof van Geleen. Michel van Dijke van ‘Greutsj’ een werkgroep opgericht met o.a. Ben Erkens, Raymond Clement en voormalig organisatoren: Huub Clerkx en Walter Buskens om de Dialectdag terug op de kalender te zetten.

Deze dag is bedoeld voor scholieren van basis en middelbare scholen in Sittard-Geleen. Afvaardigingen van die scholen gaan in dicht, toneel of zangvorm een voordracht houden in het Limburgs dialect. Tijdens een speciale middag op zondag 29 oktober worden de voordrachten op het podium in de Hanenhof getoond aan het publiek. Presentatie is in handen van Sanne Janssen en Emile Rutten. Ook maakt een jury die dag ‘Het nieuw Limburgs woord van het jaar’ bekend.

Geschiedenis

In het voorjaar van 1954 is door de Geleense burgemeester J. van Banning de Geleense dialect(mid)dag in het leven geroepen met de bedoeling het dialect spreken in stand te houden en te bevorderen. Medeoprichters waren de heren L. Beaumont, hoofd Algemene Zaken van de gemeente en de schoolhoofden Van de Burgt en Vroemen. Ook de voorzitter van het L.G.O.G werd hierbij betrokken. De laatste jaren zijn ook de Heemkundevereniging en de Veldekekring Geleen e.o. bij de organisatie ervan ingeschakeld.

Toenmalige gemeente Geleen heeft dit altijd financieel ondersteund. Het hoofd van de Afdeling Onderwijs kreeg de opdracht om de scholen hiervoor te benaderen. Aanvankelijk werden de voordrachten gehouden in de Cinema Royal in de Groenstraat. De teksten werden in het begin in groepsverband van drie of vier leerlingen voorgedragen. Begin jaren zestig kregen de kinderen de mogelijkheid om individueel op te treden. De voordrachten werden beoordeeld door een jury. Deze bestond jarenlang uit de Geleense dialectkenners bij uitstek Truus Pex, Zef Lemmens, Jan Ridderbeekx, Walter Buskens en Huub Clerkx. De presentatie was jarenlang in handen van Bertha Paulissen en Marlies Notten. De laatste jaren werden de belangstelling voor en deelname aan deze dag steeds minder. In 2015 is de laatste uitvoering geweest.

Van Dijke: “Bertha Paulissen is mijn tante, zus van mijn oma Lenie Meijs-Willen. Bertha zat in de organisatie van de ‘Geleense dialectdag’ van 1978 t/m 1996. Het is daarom super leuk om de draad weer op te pakken. Het valt en het staat uiteraard met medewerking van scholen, maar ik ga er vanuit dat sommige zeker hun medewerking zullen verlenen en de kinderen stimuleren mee te doen. Enige verschil met vroeger is dat we geen winnaar uitroepen. Iedere deelnemer krijgt de “Bertha Paulissen Medaille” mee naar huis. Het is een stimulans en geen wedstrijd. Ik zou het overigens heel leuk vinden om met voormalige deelnemers van de Dialectdag in contact te komen en misschien heeft iemand zelfs nog oude foto’s op zolder liggen. Neem ook voor meer info contact op via email michel.vandijke@ecsplore.nl”.

Foto: Heemkundevereniging Geleen 

2023-07-05T07:39:47+00:00

Deel dit verhaal, kies uw platform!

Ga naar de bovenkant