MIJNGazet zoekt (amateur)fotografen uit de Gemeente Sittard-Geleen die hun beste foto willen inzenden voor de derde editie van de MIJNGazet maandkalender. Met deze kalender willen wij een beeld geven van onze Gemeente op zijn mooist. 

Wil je meedoen? Maak of zoek je meest geschikte foto(‘s) en sla deze op met <Voornaam Achternaam Titel>. De foto moet uiterlijk 1 september 2023 ontvangen zijn bij de redactie van MIJNGazet: redactie@mijngazet.nl

We prefereren foto’s van bijzondere of herkenbare locaties van natuur of cultureel erfgoed. Op de kalender is ruimte voor 12 plus 1 foto’s.

Voor meer informatie over de voorwaarden, zie www.mijngazet.nl  

Wie zijn foto instuurt gaat akkoord met de volgende voorwaarden / eisen:

  • De fotograaf is woonachtig (geweest) in de Gemeente Sittard-Geleen en de foto is door hem- of haarzelf gemaakt binnen de grenzen van de Gemeente Sittard-Geleen;
  • De foto moet worden aangeleverd met een omschrijving van locatie en de maand/seizoen waarin hij gemaakt is;
  • De foto moet digitaal worden aangeleverd in jpg-formaat, minimaal 3 en maximaal 10 MB groot zijn en minimaal 3.000 pixels over de langste zijde;
  • De foto mag niet ouder zijn dan drie jaar en mag niet eerder zijn gepubliceerd;
  • De fotograaf is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven;
  • Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan;
  • De foto moet rechtenvrij kunnen worden gebruikt voor de kalender en promotie in MIJNGazet.