Het stadsbestuur van Sittard-Geleen vergoedt de kosten voor aanpassing en uitbreiding van basisscholen De Driesprong en De Kluis in Geleen. Dat geldt ook voor kosten voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair van basisschool Talander in Sittard. Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld om de definitieve besluitvorming over de verhuizing van Jenaplanschool de Vlieger naar de Pattonstraat in Sittard voor te bereiden.

 

De besluiten van het Stadsbestuur zijn opgenomen in het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2024. Onderwijswethouder Yvonne Salvino: “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Met het vaststellen van het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 brengen we de capaciteit van de schoolgebouwen in overeenstemming met de ruimtebehoefte. Daarnaast willen we hiermee de kwaliteit van de onderwijsgebouwen verbeteren.”

 

De aanvragen voor vergoeding zijn inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015. “Uiteraard past het besluit van het college bij de uitgangspunten van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Onderwijs- en Kindfunctie dat begin november door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit SHP biedt op de langere termijn de mogelijkheid om duurzame en gezondere huisvesting van onderwijs, peuter- en kinderopvang te realiseren”, aldus wethouder Salvino.