XONAR, de grootste jeugdhulpaanbieder in Zuid-Limburg die jaarlijks hulp biedt aan kinderen en hun gezinnen in deze regio met vele cliënten uit Sittard-Geleen, heeft financiële problemen. Daarom vraagt XONAR aan de zestien Zuid-Limburgse gemeenten een financiële bijdrage van €8.000.000, waarvan €1.044.715 aan Sittard-Geleen, zodat zij als organisatie kan voortbestaan en kan zorgen voor zorgcontinuïteit van jongeren.

De financiële problemen van XONAR komen echter voornamelijk voort uit bedrijfsmatige keuzes die gemaakt zijn door henzelf. XONAR geeft aan in haar verzoek tot financiële ondersteuning te betreuren dat zij in deze situatie is terechtgekomen en ziet nadrukkelijk een rol voor zichzelf weggelegd om haar bedrijfsvoering te verbeteren. Unaniem gaven de raadsfracties tijdens de rondevergadering van 21 september jl. aan dat er daarom duidelijke financiële bindende voorwaarden meegegeven dienen te worden bij het bedrag dat XONAR ten behoeve van haar herstelplan wilt ontvangen van onze gemeente.

Patrick Brouwers, fractievoorzitter van het CDA Sittard-Geleen, diende hiervoor tijdens de raadsvergadering van 5 oktober een motie in die met grote meerderheid in de raad werd aangenomen. Patrick gaf tijdens de raadsvergadering aan dat de financiële bijdrage van ons als gemeente alleen aan de daadwerkelijk zorg van jongeren besteed dient te worden. Verder sprak Patrick tijdens de raadsvergadering zijn zorgen uit over de toekomst waarbij het voor hem belangrijk is dat er gewaarborgd wordt dat er goede zorg is voor de jeugd van Sittard-Geleen die deze zorg hard nodig heeft. Voor de raadsfracties van Sittard-Geleen moet de eenmalige bijdrage dan ook daadwerkelijk een eenmalige bijdrage blijven.