De verdeling van ruimte op het marktplein in Sittard is al vele jaren onderwerp van discussie. De horecazaken rond de Markt benutten het liefst zo veel mogelijk ruimte voor vaste terrassen. Tegelijkertijd is het plein al sinds jaar en dag het domein van de traditionele weekmarkten op donderdag en zaterdag. Bovendien is het noodzakelijk dat de inrichting voldoet aan de veiligheidseisen die er onder andere op toezien dat brandweer en ambulance altijd ter plekke moeten kunnen komen als dat nodig is.

Alhoewel al jaren geleden tot een verdeling van ruimte is gekomen, bleek in de praktijk dat niet iedereen daar gelukkig mee was. De horecazaken mochten een deel van de Markt gebruiken voor hun terrassen maar op marktdagen moest er ruimte gemaakt worden voor de marktkramen en voor de veiligheidszone. Dat betekende veel opbouwen en afbreken van terrassen. Dit leidde vaker tot irritaties, ook omdat het ontbrak aan voldoende opslagruimte voor het meubilair.

In de coronaperiode kende de weekmarkt een aangepaste opstelling met minder rijen en meer ruimte tussen de rijen. Het invoeren van een nieuwe opstelling na deze periode was voor het gemeentebestuur aanleiding om alle betrokken ondernemers aan tafel te brengen in een ultieme poging om uit de impasse te komen. Door een constructieve houding van alle betrokkenen heeft dit geleid tot een nieuwe marktopstelling die leidt tot een ruimere terrasopstelling die op breed draagvlak kan rekenen.

Om de nieuwe indeling mogelijk te maken moet er een aantal fysieke aanpassingen gedaan worden. Naar verwachting kan vanaf eind maart met de nieuwe indeling gewerkt worden.

Wethouder Geilen (markten) is blij dat het nu dan toch gelukt is om tot een werkbare oplossing te komen voor de situatie op de Markt in Sittard: “Deze kwestie speelde al jaren. Ergens zullen dan mensen moeten bewegen, anders kom je er nooit uit. In de coronaperiode werden we gedwongen om naar creatieve, andere oplossingen te kijken. Met de anderhalvemeter-maatregel kreeg het ruimtevraagstuk een hele nieuwe dimensie. Ik denk dat dat de deur open heeft gezet om anders naar dingen te kijken. Uiteindelijk zijn we er met zijn allen uitgekomen. Niet in de laatste plaats omdat de marktkooplieden meegewerkt hebben om ruimte te creëren.”

Ook wethouder Salvino-Meijer (economie) deelt een compliment uit aan de betrokken partijen: “Dit bewijst maar weer dat het altijd loont om met elkaar in gesprek te blijven en dat je met een constructieve houding samen heel ver kan komen. Fijn dat iedereen zich in deze oplossing kan vinden en, minstens net zo belangrijk, dat we hiermee ook twee belangrijke publiekstrekkers in ere houden: de weekmarkten en de gezellige terrassen. Nu hebben we samen de juiste balans gevonden waardoor zowel de ambulante handel als de horeca de ruimte heeft om hun klanten optimaal te bedienen.”