Cliënten en medewerkers van Dagbesteding regio Zuid van zorgorganisatie Daelzicht zijn trots. Zij presenteren met veel plezier hun totale aanbod van dagbestedingsactiviteiten bij zowel dagcentra de Munnik in Holtum en de Dagbeeker in Beek als bij externe samenwerkingspartners. Dat doen zij tijdens de open dagen op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni!  Kom jij ook?

Meedoen

Daelzicht vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan een activiteit die bij hem of haar past! Van beschermd in de groep of binnen de eigen omgeving, tot individueel in de wijk of op een locatie buiten Daelzicht. “Om deelnemers aan dagbesteding in elke fase van hun leven zo goed mogelijk te ondersteunen, gebruikt Daelzicht het ‘Doe Mee Model’.  De plek op dit model is afhankelijk van de levensfase, ondersteuningsvraag, wensen, kansen, behoefte om mee te doen in de maatschappij en mate van zelfredzaamheid. Die is voor iedere deelnemer anders. Samen kijken we welke dagbesteding het beste past.”

Open Dagen
“Tijdens de Open Dagen presenteren we bij locaties de Munnik en de Dagbeeker vanuit allerlei stands ons in- en extern dagbestedingsaanbod van Beek tot Susteren. Naast onze dagbesteding in de vorm van allerlei activiteiten bij een van onze drie dagcentra (Raadhuisplein Susteren, de Munnik Holtum en de Dagbeeker Beek) bieden we ook extern activiteiten bij organisaties en partners waarmee Daelzicht samenwerkt. Bijvoorbeeld bij ouderenzorgorganisaties, waar deelnemers meehelpen in de zorg. En bij de beroepsopleidingen Gilde, Vista en Zuyd Hogeschool, waar zij samen met studenten aan hun leerdoelen werken. Ook sport en beweging vindt Daelzicht belangrijk. Cliënten gaan dan ook naar reguliere sportcentra, zoals De Haamen, Medi Sport en Health & Sports. Andere externe dagbestedingslocaties zijn buurthuis Hubertushuis en Kringloopwarenhuis Het Goed. Door ons divers en uitgebreid in- én extern aanbod kan een deelnemer in één week op meerdere locaties zowel in- als extern zinvolle dagbesteding hebben.”

Waar en wanneer

Dagcentrum de Munnik
Munnikstraat 1, 6123 AR Holtum: vrijdag 23 en zaterdag 24 juni van 09.30 tot 12.30 uur

Dagcentrum de Dagbeeker
Hoolstraat 30-32, 6191 TX Beek: vrijdag 23 en zaterdag 24 juni van 12.30 tot 16.30 uur

Over Daelzicht

Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daelzicht biedt een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. Ongeveer 1.500 medewerkers en 700 vrijwilligers werken elke dag met plezier, respect, warmte en deskundigheid voor 2.000 cliënten. Daelzicht heeft ruim 80 locaties in heel Limburg. Kijk voor meer informatie over Daelzicht op www.daelzicht.nl.