In het bijzijn van ongeveer 60 genodigden is in kasteel Limbricht de feestelijke opening (zie foto 1) geweest van de historische audiotour en een tentoonstelling van archeologische vondsten over het kasteel en zijn naaste omgeving. Door met een hamer een beschilderd keramisch bord aan scherven te slaan, heeft wethouder Houtakkers van de gemeente Sittard-Geleen de officiële openingshandeling verricht.

Tekst Tjeu Beckers

De audiotour is een initiatief van de exploitant van Landgoed Kasteel Limbricht. Een aantal ruimtes van het kasteel zijn hiervoor opnieuw ingericht. Een onderdeel hiervan is de tentoonstelling van archeologische vondsten uit de kasteelgracht. De tentoonstelling is verzorgd door de Werkgroep Archeologie Sittard (WAS), onderdeel van de Heemkundevereniging de Lemborgh uit Limbricht. 

De audiotour en tentoonstelling zijn laagdrempelig, gericht op een breed publiek en bevatten interessante, boeiende en leerzame informatie over de historie van het kasteel en het leven van zijn vroegere bewoners. Geschikt voor jong en oud. 

De hele audiotour met bezoek aan de tentoonstelling duurt ongeveer 1,5 uur.

Audiotour

Via deze audiotour gaat de bezoeker enkele eeuwen terug in de tijd.

Hij maakt kennis met de verhalen en legendes die zich in en rondom het kasteel hebben afgespeeld. De audiotour biedt een verfrissend inzicht in de geschiedenis van kasteel Limbricht en zijn vele verhalen. Zo is er een grote variëteit aan thema’s te zien en te beluisteren. Zoals over eeuwenoude wapens en harnassen, kookgerei en gerechten van vroeger, de Napoleontische tijd en het verhaal over de van hekserij verdachte Entgen Luijten en nog heel veel meer. 

Op het moment van het schrijven van dit artikel is nog niet bekend vanaf wanneer en tegen welk bedrag deze audiotour kan worden gedaan. Dit zal nog worden bekend gemaakt. Houd daarvoor de website en sociale media van Landgoed Kasteel Limbricht in de gaten.

Tentoonstelling

Bij deze tentoonstelling is ruim aandacht voor de archeologische vondsten die in 1987 in de gracht van het kasteel zijn gedaan. Deze vondsten komen uit een verzameling van de WAS en uit een privéverzameling. Zij betreffen onder meer: slibversierd aardewerk, Boerenbont, keramische potten, pannen, kommen, schalen en schenkkannen, tin geglazuurde blauw-witte tegels, kleipijpen, industrieel aardewerk voor de eettafel, mineraalwaterflessen van steengoed en drinkglazen. Allemaal voorwerpen die de voorbije eeuwen door de bewoners van het kasteel en de bijgebouwen zijn gebruikt.  

Boek

Behalve de opening van de audiotour en de tentoonstelling is op 5 november jl. ook een boek over kasteel Limbricht en over het archeologisch vondstmateriaal uit 1987 verschenen. Dit door Bureau SAGA en met medewerking van Buro4 en de WAS geschreven en rijk geïllustreerde boek, heeft als titel gekregen: “Inzichten in Kasteel Limbricht, archeologische vondsten uit de gracht en de omgeving van het kasteel en een bouwhistorisch onderzoek.” 

In dit boek wordt ingegaan op thema’s als de periode vóór de kasteelfase, de context van de motte, de bewoningsgeschiedenis, het bouwhistorisch onderzoek en de beschrijving van het vondstmateriaal uit de gracht. Het boek telt in totaal zo’n 240 pagina’s. 

Geïnteresseerden in aankoop van dit boek kunnen zich melden via het emailadres werkgroep.archeologie.sittard@gmail.com. 

De aanmelders zullen op korte termijn nader worden geïnformeerd over de verkoopprijs (richtbedrag op dit moment ligt tussen €35 en €40).

Voor de WAS vormen deze tentoonstelling en het boek een geslaagde en waardevolle afsluiting van het “schervenproject gracht kasteel Limbricht”. Een project dat medio 2022 is gestart. Doel van het project was om de collectie van vondstmateriaal te documenteren, te bestuderen en daarover te rapporteren in samenhang met de geschiedenis van kasteel Limbricht en om het meest aansprekende deel van de collectie te ontsluiten voor het publiek. De WAS heeft dit alles niet in haar eentje uitgevoerd. Zij heeft dit gedaan in samenwerking met twee deskundigen van archeologisch bureau SAGA en een deskundige van Buro4 en verder in afstemming met de Stichting Kasteel Limbricht en de beheer van het Landgoed Kasteel Limbricht, met ondersteuning van de gemeentelijk archeoloog van Sittard-Geleen en met subsidies van de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.  

Sinds de start van het project hebben de vrijwilligers van de WAS enkele duizenden keramische scherven, groot en klein, in handen gehad. Scherven uit met name de 17e tot 19e eeuw. Zij hebben de scherven gesorteerd naar vondstlocatie en keramiekcategorie, en vervolgens bestudeerd, ermee gepuzzeld, passende scherven gelijmd en op enkele onderdelen meegeschreven aan het boek. 

Bureau SAGA en Buro4 zijn met name bezig geweest met archiefonderzoek, bouwhistorisch onderzoek, veldwerk, diverse inventarisaties en analyses alsook determinatie van vondsten gericht op de wetenschappelijke kant van het project, met als resultaat bovengenoemd prachtig boek. Een echte aanrader voor hen die geïnteresseerd zijn in de nieuwste informatie over de historie van kasteel Limbricht en zijn naaste omgeving.  

Feestelijke opening in stijl. (bron: ROCKATEER)