Dus stemmen heeft geen zin. Ze beloven van alles, maar ze doen niks.

Ook in deze campagnetijd hoor ik dit soort uitspraken in allerlei varianten (sommige minder netjes dan hier verwoord) als ik op straat sta te flyeren voor mijn partij. Het is niks nieuws. Vertrouwen in de politiek neemt al jaren af. Nou zijn daar allerlei redenen voor te bedenken, maar geen van die oorzaken geldt voor iedereen. Hoewel, er is er misschien één die over de hele breedte meespeelt: desinteresse. Maar dat is ook een kip-ei verhaal. Wie geen vertrouwen heeft zal niet geïnteresseerd zijn, en wie niet geïnteresseerd is, zal weinig vertrouwen hebben. Dat kunnen we zowel de politiek als de kiezer verwijten.

Vorig jaar gaf nog maar een slordige 30% van de Nederlanders aan vertrouwen in de Tweede Kamer te hebben. Voor vertrouwen in politici lag het nog lager: 24% (ik trek me dat overigens persoonlijk aan). Als gebrek aan vertrouwen directe invloed heeft op de neiging te gaan stemmen, zouden we dit jaar wel eens een extreem lage opkomst bij de verkiezingen kunnen zien. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Sterker nog, ik hoop dat de opkomst juist hoger is dan ooit. (Althans sinds het afschaffen van de opkomstplicht in 1970.) Zit u nog verlegen om een goede reden om te gaan stemmen? 

Uw stem heeft directe invloed op het Nederland waarin uw (klein)kinderen opgroeien. En als dat nog niet genoeg aansporing is: uw stem heeft directe invloed op uw portemonnee, op uw omgeving, op de voorzieningen waar u gebruik van kunt maken, zoals de zorg. En ook: uw stem zorgt ervoor dat die lui die doen wat ze willen in Den Haag tenminste de mensen zijn die van u de opdracht hebben gekregen om dat te doen…

Maar voor al die mensen die er nog over twijfelen of ze überhaupt wel moeten stemmen (laat staan op wie), geldt vooral het volgende: Als u níet gaat stemmen, geeft u alleen aan dat u misschien niet geïnteresseerd bent. Niemand kan dan met zekerheid zeggen wat er aan de hand is. Misschien was u ziek die dag, of in het buitenland. Of misschien was u uw stempas kwijtgeraakt of liep er een afspraak zodanig uit dat u net te laat was. Niet stemmen geeft géén signaal af. Wie ervoor kiest om niet te gaan stemmen, draagt alleen maar bij aan het probleem, niet aan de oplossing.

Bent u het vertrouwen in de politiek echt kwijt? Ga dan naar het stembureau en lever een blanco (of ongeldig, dat maakt geen verschil) stembiljet in. Uw lege stem wordt niet aan een partij toegewezen, maar hij wordt wél geregistreerd. Een groot percentage blanco stemmen is dus wél een signaal. “Ik maak gebruik van mijn stemrecht om jullie (de politici) te laten weten dat ik jullie mijn stem niet wil geven.” Dat zal ze leren. En het is beter dan een tegenstem op een partij die u in principe eigenlijk ook niet vertrouwt.

Aan de mensen die ik op straat spreek, zeg ik hetzelfde. Natuurlijk vind ik het geweldig om te horen dat iemand op mij of mijn partij gaat stemmen. Maar het belangrijkste is dat u gaat stemmen. Zelfs als dat op niemand is!

 

Björn Bonten

Burgerlid gemeenteraad Sittard-Geleen

Docent maatschappijwetenschappen