Peter Henssen woont ‘oppe Lèntjheuvel’, is 66 jaar jong en trekt onder andere de kar bij een paar organisaties waar vers bloed en nieuwe schwung nodig was. Een daarvan is de club waarbij de draad van de Barbaraherdenking opnieuw opgepakt wordt. De andere is de stichting Lindenheuvelse culturele feesten (Tiliade) die al jaren in de decembermaand de wensboom Lindenheuvel organiseert op de Bloemenmarkt nabij de kerk.

Door Bert Wassenberg

Peter, kun je de lezers kort wat uitleg geven over het hoe en waarom van deze 2 organisaties?

Laat ik beginnen bij de Barbara herdenking in Geleen. Jarenlang werd door Els Meewis en Leon Geilen de kar getrokken voor de organisatie van de Barbara herdenking/viering op 4 december. Vanaf 1997 leggen koempels jaarlijks herdenkingskransen bij het monument in Geleen. Door het terugtreden van beide personen bleven John Buskens en Ton Wolters over in het voormalige Barbaracomité. Omdat Marcel Mastenbroek en ik in 2022 gestart zijn met het oprichten van de werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits, hebben wij ons beiden bereid verklaard om onder de koepel van de Heemkunde vereniging Geleen, door het Mijnverleden waaronder ook de Barbaraherdenking ressorteert, een nieuwe wind te laten waaien. We zijn op zoek gegaan naar uitbreiding en verjonging en momenteel hebben we een werkgroep van 8 mensen. Men heeft mij hierin gevraagd om de kar te gaan trekken vanwege mijn netwerk in de sociale sfeer met mensen. Ook mijn roots als telg uit een mijnwerkersgezin hebben hierin bijgedragen. Voor de toekomst zijn er zelfs plannen om naast jeugd ook hulpverleningsorganisaties te laten aansluiten.

Separaat met het mijnverleden binnen stadsdeel Geleen ben ik ook al ruim 18 jaar verbonden aan de stichting Lindenheuvelse culturele feesten, beter bekend als zijnde de Tiliade. Een stichting die ruim 30 jaar bestaat en zich bezighoudt met culturele activiteiten binnen de grootste wijk van Sittard-Geleen, in de wijk Lèntjheuvel. Als kartrekker binnen het voormalige bestuur hebben we samen vele ideeën mogen ontplooien. Afgelopen jaar gaf het bestuur (Henk Verberkt, Hub Geenen, Chantal Kluitenberg en Paul Pelzers) aan dat ze na vele jaren van vrijwillige georganiseerde activiteiten, wilden stoppen met hun taken. Hierop heb ik aangegeven op zoek te willen gaan naar nieuwe “frisse mensen”, mede gelet op het project Wensboom Lindenheuvel dat inmiddels naam en faam heeft verworven.

Je bent al langer bij beide organisaties betrokken, maar nu in een speciale rol?

Het is eigenlijk een rol bij beide organisaties die me wel op mijn lijf staat geschreven. Ik ga dagelijks met veel mensen om, heb dus een goed netwerk en kartrekken en organiseren zit mij al jarenlang in het bloed. Naast een nieuw bestuur bij de Tiliade (secretaris Henk Koekelkoren en penningmeester Netty Claessen-Haane) is het gelukt om ook een heuse werk/activiteitengroep van ruim 10 mensen uit de hele wijk bij elkaar te krijgen. Inwoners en ondernemers (Klinkers, Peeters, Hintzen, Boonen, Stelten, Liska, Diels, Coumans, Pjotter, Claessen, Haane en Curfs) die bereid zijn om desgevraagd de handen mee uit de mouwen te willen steken. Als voorzitter van deze stichting Lindenheuvelse culturele feesten ben ik hier dan ook trots op en dank ik deze vrijwilligers die hun toezegging hiervoor hebben gegeven. Binnen de werkgroep Barbara herdenking ben ik de nieuwe kartrekker. De heren Buskens en Wolters zijn secretaris en penningmeester, dit nog eens aangevuld met de vrijwilligers Rademakers, Mastenbroek, Coumans, Debie en Snijders. Ook hier een woord van dank dat er nog vrijwilligers zijn en opstaan om ondersteuning en medewerking te verlenen.

Dit is niet het enige dat je (in de wijk) doet. Waarvoor kunnen ze je nog meer ’s nachts wakker maken?

Zoals aangegeven trek ik ook samen met Marcel Mastenbroek aan de kar bij het Mijnverleden Staatsmijn Maurits. Daarnaast hebben de ouderen inmiddels een speciaal plaatsje in mijn sociale leven gekregen. Ik ben zo ook de voorzitter van de ouderenbond Barbara. En met het binnenkort stoppen van de ouderenbond OLAB in Lindenheuvel is hier nog meer toeloop te verwachten. Namens het Nationaal Ouderenfonds ben ik de kartrekker en coördinator van kerstdiners voor en van Sittard-Geleen. Ook de jaarlijkse Geleense ouderendag op 1 oktober heeft mijn aandacht en hier ben ik samen met Ton Raven en Jack Renet actief voor. Dan links en rechts nog wat vrijwillig ondersteunen en adviezen geven. Maar bovenal ben ik een actief en betrokken raadslid in Sittard-Geleen en mag ik ruim 25 uur per week bezig zijn met zeer vele zaken voor de inwoners van onze mooie gemeente. Tja, wakker maken waarvoor, zeg het maar!

Hoe ga je om met teleurstellingen of zijn die er nog niet geweest?

Ieder mens heeft teleurstellingen, groot of klein, ook ik, maar het is de kunst hoe er mee om te gaan. Met het ouder worden, een gezond verstand en ietwat levenservaring, kom ik hier vrij goed uit. Bij mij is het glas doorgaans halfvol. Ik heb daarbij een grote hekel aan negatief ingestelde mensen of mensen die de waarheid niet vertellen en ik zal hier altijd met een kwinkslag de zaak trachten om te buigen tot rechtmatig-/aanvaardbaarheid. Ik heb ook stellingen die ik me dagelijks afvraag: Wat – Moet – Ik – Nu – Doen. Daarbij zijn mijn spreekwoorden: 1. Als je niet liegt, hoef je niet veel te onthouden. 2. Geniet van je leven, zo lang als je kent. Mijn stelling is daarbij dat 20% van onze samenleving altijd dwars zal liggen!

Wat is je grootste uitdaging op dit moment? 

Praten we over het einde van het jaar 2023 dan is de decembermaand gewoon bizar druk. De Barbara herdenking, de Wensboom, de kerstdiners van het Nationaal Ouderenfonds, het kerstdiner van de Barbara ouderenbond, twee dagen raadsvergadering en tenslotte, het belangrijkste wat ik wel eens onbewust uit het oog verlies, mijn vrouw – kinderen – en kleinkinderen met aanhang. Oh ja, de tuin winterklaar maken. Haha…

Moet het mijnverleden gekoesterd worden?

Zonder meer. We hebben eind 2021 in de gemeenteraad op verzoek van onze fractie, unaniem, ingestemd om hier veel aandacht aan te geven in lengte van jaren. Enkele jaren geleden ontstond het voornemen om de legendarische watertoren op Chemelot te gaan slopen. Ik ben hiervoor in de steigers geklommen en heb een vuist gemaakt om dit zo lang mogelijk tegen te houden. Ook Jack Renet koesterde deze wens en diende ook zijn beklag in. Verder is de historische loonhal van de voormalige Staatsmijnen in het Mauritspark ook zo’n nostalgisch gebouw dat in ere gehouden moet worden. Het is momenteel eigendom van de bekende belegger Paes. Het was een unieke kans geweest wanneer de gemeente Sittard-Geleen dit historisch gebouw had kunnen inzetten als een onderdeel van het nieuw te bouwen wijkbeheer complex. Uiteraard hebben we dit in beginsel voorgesteld aan het college van de vorige raadsperiode. 

Hoe ziet het jaar er voor jullie in grote lijnen uit?

Vanaf 2022 hebben we met het Mijnverleden Staatsmijn Maurits iedere maand activiteiten ontplooid. Het gaat ons hier over de zichtbaarheid van het mijnverleden. Het grootste project zijn de Murals op de Julianatunnel. De verbindingstunnel tussen Geleen centrum en Lindenheuvel maar ook de vervoerstunnel waarover alle kolen per trein destijds zijn vervoerd.  De afwerking en verzegeling van de aangebrachte Murals hebben nu hoge prioriteit. Met deze Murals wordt het verleden, heden en de toekomst perfect in beeld gebracht. Ook vind ik het uniek dat de inwoners van onze gemeente hier hun stem en voorkeur hebben weten uit te brengen. Het is daardoor iets van de gemeenschap geworden.

Hebben jullie voldoende bestuursleden en ondersteuning? Hoe komen jullie daaraan? 

Het is altijd de kunst om mensen te enthousiasmeren om als vrijwilliger aan de slag te gaan maar vooral te blijven. Overtuiging en samen plezier maken is daarbij een goed medium.

Werken met vrijwilligers is een grote uitdaging, je doet het immers niet in loondienst. Stuur je deze vrijwilligers aan dan is geduld wel een schone zaak.

Zijn er nog evenementen of organisaties in de wijk die handen/hoofden tekortkomen?

Vrijwilligers kun je nooit voldoende hebben, maar vooral houden. Persoonlijk vind ik het jammer dat we in onze wijk geen wijkplatform hebben. Een platform kan in mijn ogen klankborden met de gemeente, het college en natuurlijk de gemeenteraad. Eigenlijk liggen daar ook mijn roots en is het jammer dat je als raadslid hierin niet (meer) bestuurlijk mag participeren. Het is een gemaakte afspraak en daar moeten we ons helaas aan houden. In mijn diverse vrijwillige rollen is het van groot belang om te voorkomen dat er een schijn van belangenverstrengeling ontstaat.

Werken jullie ook samen met andere organisaties? Zo ja, waarom en op welke manier?

Bij zowel de stichting Tiliade als de werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits, werken we vooral heel veel samen met overige verenigingen en stichtingen. Elkaar opzoeken, ervaringen delen, plannen uitwerken en verbinden & versterken werkt heel positief. Cultuur is namelijk heel breed en een schitterend medium in onze drukke maatschappij.

Op welke manier bereiken jullie de mensen, waarvoor het bedoeld is. Gebruiken jullie ook moderne, digitale manieren en/of social media?

De social media verbinden en informeren, maar ook de Limburgse kranten en MIJNGazet helpen ons hierbij enorm. Persoonlijk benaderen en ontmoeten, elkaar in de ogen kijken dat voorkomt het huidige hokjes denken en biedt grote uitkomst.

Is er een vraag niet gesteld, die je wel verwacht had en wil je daarom toch nog wat kwijt; grijp dan je kans!

Op zondag 3 december om 12.15 uur is de jaarlijkse Barbara herdenking aan de Mijnweg in Geleen. Vooraf gegaan is om 11 uur de Heilige mis in de O.L.V.A.B aan de Bloemenmarkt.

Maandag 11 december wordt de wensboom aan de Bloemenmarkt opgebouwd en op vrijdag 15 december zullen ingediende wensen van inwoners van Lindenheuvel worden uitgereikt. Dit wensboom evenement duurt van 19-21 uur.