Vrijdag 25 november kondigde het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen een pakket maatregelen aan van 6 miljoen euro. Doel van het pakket is om inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en het MKB te helpen met de hoge energiekosten. De gemeente gaat direct helpen met de energierekening en met het verduurzamen van gebouwen om de kosten ook in de toekomst omlaag te krijgen. Een paar vragen voor wethouder Judith Bühler (Financiën).

Waar komt het geld vandaan? Bij de begroting werd nog gemeld dat er weinig geld voor investeringen was.

Dat klopt inderdaad. Uit de laatste informatie die we kregen van het rijk over de middelen waar de gemeente het mee moet doen de komende tijd blijkt Sittard-Geleen een aantal meevallers te krijgen. In 2022 komt dat neer op 4,2 miljoen euro. Het college en de raad wilden al langer de samenleving te hulp komen, we hadden zelf ook al middelen gezocht. Met 4,2 miljoen uit de vierde programmarapportage en 1,8 miljoen uit de septembercirculaire 2022 komen we dan samen op 6 miljoen.

Naar wie gaat de hulp?

Het college wil de hulp zoveel mogelijk daar laten komen waar die het hardst nodig is. We richten ons op inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen en het MKB. We willen helpen met de rekeningen die er nu al zijn maar ook met verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatie, ander gebruik van gebouwen. Er kan heel veel om de rekening omlaag te krijgen. In het voorstel zetten we anderhalf miljoen euro apart om inwoners tegemoet te komen in de directe energiekosten. Een miljoen euro om verenigingen tegemoet te komen. Het MKB krijgt tegemoetkoming in de energielasten via de MKB Green Deal.  En we stellen 3,5 miljoen beschikbaar voor een aantal dingen. Een implementatiefonds voor het MKB om verduurzaming te versnellen. En ruimte voor energiebesparende investeringen voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Zodra de raad akkoord is kunnen we dit uitwerken en aan de slag. 

Een en ander moet nog worden uitgewerkt. Maar de rekeningen zijn nu al hoog. Wanneer krijgt komt de hulp vanuit de gemeente?

Het is een heel complex probleem. Gemeenten kunnen dit niet oplossen. Daarvoor hebben we het rijk echt nodig. Nu de maatregelen vanuit het rijk bekend zijn bouwen wij als gemeente daarop voort. En daarbij zijn we er op gericht dat hulp ook daar terecht komt waar dat het hardste nodig is. We hopen dat de raad op 15 december in stemt. Daarna kunnen we zo snel mogelijk zaken uitwerken.